Image

Christelijk koffiehuis slachtoffer van cancel culture - een voorbeeld van westerse vervolging

Artikel
07 augustus 2023

In de Amerikaanse staat Colorado, is een nieuwe koffiehuis geopend. ‘The Drip Café’, zoals de zaak heet, is gelieerd aan de non-profit organisatie ‘Recycle God’s Love’. Deze organisatie is actief in de hoofdstad van de staat (Denver) en voorziet in de noden van daklozen. Hoewel het koffiehuis nog maar 60 dagen bestaat, wordt er voortdurend voor de deur geprotesteerd door een combinatie van LHBTI-activisten en communisten. Waarom? Omdat ‘Recycle God’s Love’ behoudende christelijke waarden uitdraagt. Daarmee is dit een westerse vorm van vervolging, want het doel van deze actie is om het nieuwe bedrijf koppie onder te doen gaan. Cancelculture in real life.

Bizarre actie
Hoe bizar deze actie eigenlijk is, blijkt als we inzoomen op de situatie. Er is hier namelijk geen sprake van discriminatie of achterstelling van mensen in de service van de zaak of van de non-profit daarachter. De nieuwe koffiezaak is een commerciële onderneming waar iedereen welkom is. Het goede doel dat daklozen helpt maakt ook geen onderscheid. Zij helpen mensen met verslaving, dakloosheid en psychische problemen, zonder onderscheid te maken naar geloof, ras, seksualiteit of wat dan ook. Het probleem zit hem enkel en alleen in hun overtuigingen. In het land waar artikel 1 van de grondwet zegt dat ieder mag geloven wat hij of zij wil, zolang ze een ander daar niet fysiek mee schaadt, wordt dit door bepaalde types in Colorado niet geaccepteerd. In hun verantwoording als goed doel geeft ‘Recycle God’s Love’ namelijk aan dat ze voor de Bijbelse waarheden staan en dus ook voor een helder standpunt over seksualiteit. Ze benoemen de seksuele zonden voor wat ze zijn en schuwen daarbij de homoseksuele zonde als onderdeel daarvan niet. Ze baseren zich op aangehaalde Bijbelverzen.

De demonstranten pikken dit niet en staan voor de winkel om stennis te schoppen, zodat potentiële klanten het etablissement vermijden en een blokje omgaan naar het volgende koffiehuis. Het is een kwestie van verwurging van deze jonge onderneming. Dat is het plan. Als er geen klanten komen, zal de zaak het immers niet gaan redden. We zullen ze leren die christenen!
Tot nog toe grijpen de lokale autoriteiten van Denver daarbij niet in. Voor deze demonstranten geldt de vrijheid van meningsuiting wel, ook al brengt dit wel schade toe aan derden. Het riekt naar een dubbele standaard.

Voorbeeld
In het vrije westen is openlijke vervolging door overheden zoals in veel andere delen van de wereld geen realiteit en naar ons idee ook nog ver weg. Maar wat er gebeurt in Denver Colorado is wel realiteit en niet alleen daar. Er zijn daarom nu al christenen en christelijke organisaties die zich maar liever niet uitspreken over (vul maar een onderwerp in), want wie weet wat je over je heen krijgt. Er worden nu al rechtszaken gevoerd tegen behoudende christenen die uitspraken doen die met name de LHBTI-gemeenschap en aanhangers van genderideologieën tegen de haren in strijken in het westen. De zaak tegen het Finse parlementslid Räsänen uit 2019 is daar een voorbeeld van.

Dit zijn de eerste voortekenen van wat steeds gebruikelijker zal worden. Het zijn de herauten die een andere tijd aankondigen voor de Gemeente van het westen, althans het Bijbelgetrouwe deel van die Gemeente. Voor ons ligt een tijd van consequenties. Consequenties die we zullen ondervinden als je gelooft in de waarheid van Gods Woord en vasthoudt aan wat de Kerk van Jezus al millennia lang heeft geloofd en verkondigd. 
Het doet denken aan wat er over de gemeentes in Smyrna, Tyatira en Filadelfia wordt gezegd in Openbaring 2 & 3. Om hun geloof verliezen de gelovigen rijkdom en welvaart (Smyrna), verliezen ze hun economische positie en baan (Tyatira) en hun plaats in de gemeenschap (Filadelfia).
Christen zijn gaat voor ons in het westen - net als daar en toen - ook weer sterker betekenen dat we die kolonie in den vreemde zijn, waar Petrus in zijn brieven al over spreekt. Wij zullen de paria zijn en worden die bestreden moet worden. Uitroeien? Nee, daar is de westerse mens te ‘goed’ voor, te 'beschaafd'. Wij zijn geen barbaren! Maar wegdrukken, klein houden, belachelijk maken en druk erop leggen… dat kan wel. Daar staan we niet boven. Want tolerantie is een mooie gedachten, totdat die in de praktijk moet worden gebracht in een pluriforme wereld. De tolerante, progressieve westerling is onverdraagzaam en hard voor mensen die niet conformeren aan zijn idealen, die niet voldoen aan zijn beeld van wat goed is. Het is: pas je aan of onderga de gevolgen, precies zoals ook in een andere gemeente in Openbaring 2 & 3 het geval was, want in Pergamum was het ook buigen of barsten, meedoen of ten onder gaan.

Wees sterk
Wij van Het Zoeklicht schrijven hierover om je te waarschuwen, zodat je niet verbaasd bent als het ook hier in Nederland en België gaat plaatsvinden. Het is niet de bedoeling om je bang te maken of sensatie te scheppen. Angst is namelijk niet nodig. Verdrukking hoort erbij. Sterker nog, het is zelfs een eer om voor Christus te mogen lijden. Het is een eer om waardig te worden geacht om de weg van onze Heer te mogen volgen daarin. Het is een bewijs van ons geloof en onze redding (bijvoorbeeld Mt. 5: 11 & 12). Laten we daarom niet bangig ons terugtrekken, maar (blijven) staan waarvoor we staan met liefde, bewogenheid en barmhartigheid naar mensen die verloren gaan. Laten we bidden om kracht, om leiding en dat we een licht en een zout mogen zijn op de momenten dat het moeilijk wordt. Laten we bidden en ons sterk maken door de juiste geestelijke voeding, door training en oefening in geloof en door te groeien in vertrouwen en liefde.