Image

De beginselverklaring van Hamas - rabiate Jodenhaat verpakt in een zionistisch sausje

Artikel
12 oktober 2023

12 oktober - In 1988 schreef Hamas een handvest. Dat was zo extreem dat ze dit in 2017 hebben herzien. Ze vervingen dit document toen met een beginselverklaring genoemd: ‘A document of General principles and policies’ ('een document van algemene principes en beleid’). Wat staat er eigenlijk in dit document?

Palestina is van de Palestijnen van de rivier tot de zee
Wat wij Israël noemen behoort toe aan de Palestijnen, aldus Hamas. Het land Palestina beslaat namelijk het hele land Israël zoals we dat nu kennen inclusief de Westelijke Jordaanoever en Gaza. Een eventuele twee-staten oplossing zou door Hamas erkend kunnen worden, maar alleen als een voorlopige consensus. Uiteindelijk is het doel bevrijding van heel het land, inclusief Jeruzalem en al haar christelijke en Joodse heiligdommen. Alles behoort de Palestijnen toe en de Arabische en islamitische Ummah (gemeenschap van geloof). Hamas zal dan ook niet rusten voordat dit werkelijkheid is geworden.

Jodenhaat verpakt als ‘verzet tegen zionisme’
In de preambule bij de beginselverklaring wordt het aldus verwoord: ‘Palestina is een land dat is gegrepen door een racistisch, anti-menselijk en koloniaal zionistisch project dat was gebaseerd op een valse belofte (Balfour verklaring), op de erkenning van een overweldigende entiteit en van het opleggen van een ‘fait accompli’ door kracht.’ Dit ‘zionistische project’ wordt gezien als een bedreiging voor het Palestijnse volk, daarnaast voor de hele regio, de ummah en zelfs de ‘internationale veiligheid en vrede van de mensheid.' 
Daarbij maakt Hamas onderscheid tussen het zionistische project en het Joodse volk of haar religie in de verklaring. Ze formuleren: ‘Hamas bevestigt dat zij een conflict heeft met het zionistische project, niet met de Joden vanwege hun religie. Hamas voert geen strijd tegen de Joden omdat ze Joods zijn, maar voert strijd tegen de zionisten die Palestina bezetten. Het zijn de zionisten die zich constant identificeren met het Jodendom en de Joden in hun eigen koloniale project en illegale zijn.’ Dat dit een grove leugen is, bewijzen de gebeurtenissen van het afgelopen weekend alleen al. Daar zijn de meest verschrikkelijke misdaden begaan op Joden, zonder onderscheid of het zogenaamde zionisten waren of niet. Zo is er een echtpaar van 85 & 83 ontvoerd dat bekend stond om hun inzet voor de vrede. Als vredesactivisten waren het zeker geen zionisten, maar ze zijn wel meegenomen. En wat kinderen en baby’s te maken hebben met zionisme zodat ook zij slachtoffers moesten worden, zal altijd wel een raadsel blijven dat alleen een Hamaslid begrijpt.
Waar we hiermee te maken hebben is simpelweg keiharde Jodenhaat verpakt als ‘verzet’. Dat blijkt ook, want de haat tegen Joden is alomtegenwoordig in de gebieden waar Hamas de dienst uitmaakt. Het wordt actief door Hamas verspreid onder haar eigen bevolking. Dit begint al in het onderwijs van de allerjongsten: het lesmateriaal is doordrenkt van antisemitisme. Het zionistische project is een eufemisme dat de werkelijkheid probeert te vertroebelen. Helaas spreken ook hier daden luider dan woorden.

Verzet is legitiem en goddelijk
Onder het punt ‘Resistance and liberation’ lezen we: ‘Verzet tegen de bezetting met alle middelen en methodes is een legitiem recht dat wordt gegarandeerd onder goddelijke wetten en door internationale normen en wetten. In de kern van deze ligt gewapend verzet, die wordt gezien als een strategische keuze ter bescherming van de principes en rechten van het Palestijnse volk.’
Nou, dat hebben we gezien dit weekend…

En dan hebben we het nog niet over de passage waarin men met droge ogen beweert dat Hamas staat voor een vrij en democratisch Palestina, gebaseerd op eerlijke en vrije verkiezingen. Ook dit is een nietszeggende leugen, getuige de situatie in Gaza. Dat wordt namelijk al sinds 2005 geregeerd als een dictatuur door Hamas.


Lees zelf de beginselverklaring (in het Engels) hier.