Image

Een sfeer van wetteloosheid

Opinie
23 januari 2024

Wetteloosheid is een groot probleem. We zien het steeds meer in onze samenleving. Wij leven in 'een sfeer van wetteloosheid', zou je kunnen zeggen. Maar wat betekent dit in het licht van het profetisch woord?

Gewelddadige Incidenten tegen hulpverleners, ambulancepersoneel en tegen de politie gebeuren te vaak. De beelden van de jaarwisseling zijn misschien al verdwenen van ons netvlies. Toch was het weer raak met geweld tegen hulpverleners en vooral tegen de politie. Het aantal agenten dat deze oud-en-nieuw gewond raakte is in jaren niet zo hoog geweest. Relschoppers treffen doelbewust voorbereidingen om een aanvaring met het gezag en handhavers te forceren. Ze zijn erop uit de confrontatie met de politie te zoeken. ‘Het afsteken van vuurwerk creëert een sfeer van wetteloosheid’, aldus korpschef Frank Paauw van de Amsterdamse politie tijdens een interview. Het trof mij dat Paauw het woord wetteloosheid gebruikt.

Wetteloosheid betekent chaos, wanorde en anarchisme. Een samenleving waarin geen wetten zijn en dus tevens geen schendingen van wetten, is een samenleving waarin mensen zonder autoriteit leven. En hoewel het zover in Nederland nog niet is, kun je wel zeggen dat Nederland in een sfeer van wetteloosheid is gekomen. Onvrede en boosheid in de samenleving en gezagsverhoudingen die zowel in relatieverband als in groter verband flink onder druk staan. Egoïsme, het eigen gelijk en het uitleven van persoonlijke vrijheid vieren hoogtij. Vanuit een sfeer van wetteloosheid is de stap naar wetteloosheid zo gemaakt. Een samenleving zonder richtlijnen en recht gaat naar de vernieling. Richtlijnen zijn nodig niet om de mens te plagen, maar om ons te beschermen en richting te geven. Wetteloosheid is een neergaande spiraal en leidt altijd tot meer wetteloosheid.

Wat zegt God?
De Bijbel is glashelder over wetteloosheid of onrecht. God haat ongerechtigheid (Hebreeën 1 vers 9). Hij heeft Zijn volk Israël wetten en richtlijnen gegeven om hen te beschermen. Je leest in Richteren 21 vers 25 dat ‘in die dagen er geen koning was in Israël, eenieder deed wat juist was in zijn ogen.’ Op een gegeven moment wilde het volk daarom een koning. Toen die koningen er kwamen, ging het niet veel beter met hen.

In de eindtijdtoespraak van Jezus in Matteüs 24 lees je ook over wetteloosheid: ‘Doordat de wetteloosheid (of wetsverachting) zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen’ (Mt. 24: 12).
De mens is los van God en dat uit zich op allerlei wijzen en op alle terreinen. Satan is de god van deze eeuw en hij bereidt de komst voor van de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf (2 Tess. 2: 3).

Bang voor de toekomst?
Wetteloosheid zal toenemen kortom, want het is een kenmerk van de eindtijd waarin we leven. Maar wat doe je als het steeds donkerder wordt in de wereld en in onze samenleving? Misschien ben je bang voor morgen? Er is altijd hoop! Vlucht naar de enige schuilplaats en houvast in je leven: naar Jezus Christus en de Bijbel. Jezus Christus heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen (Titus 2: 14a).

Ira Stam