Image

Pornografie is en blijft een probleem zelfs onder voorgangers

Artikel
22 januari 2024

Cijfers uit een Amerikaans onderzoek: 57% procent van de voorgangers en 64% van de jongerenpastors bekennen dat ze strijden tegen pornografie in hun leven of dat ze dit in het verleden hebben gedaan. Inmiddels groeit er bijna geen kind meer op zonder pornografie te zien. In Nederland kijken ruim 2/3 van de mannen naar porno en bijna 1/3 van de vrouwen (en die laatste groep is groeiende). Maar misschien nog wel belangrijker: porno wordt steeds normaler gevonden.

Schadelijk
Porno is niet onschuldig, daar zijn de meeste wetenschappers en onderzoekers - gelovig of niet - het wel over eens. Vrijwel elk serieus onderzoek op dit vlak laat zien dat porno slecht is voor de mens, de menselijke hersenen en de ontwikkeling van gezonde seksualiteit. Het consumeren van pornografie werkt zeer verslavend. Wanneer men pornografie consumeert dan wordt er dopamine aangemaakt en dat maakt dat je steeds weer terugkomt voor meer. Ook zorgt het ervoor dat je steeds meer en steeds heftiger pornografisch materiaal nodig hebt om hetzelfde gevoel van opwinding en bevrediging te krijgen. Dit wordt wel de glijdende schaal genoemd en is een realiteit bij afhankelijkheid van porno, zoals dat bij iedere verslaving het geval is. 
Het consumeren van pornografie verandert je beeld van seksualiteit en het andere geslacht. Als je veel pornografisch materiaal bekijkt, ga je vanzelf menen dat het normaal en realistisch is wat je daar ziet (wat het niet is). Ook kan het zover komen dat het ten koste gaat van andere belangrijke zaken in het leven. Het kan bijvoorbeeld een risico vormen voor je baan en carrière, omdat het consumeren van pornografie gevolgen kan hebben voor je betrekking. In het eerder aangehaalde onderzoek is bijvoorbeeld 55% van alle voorgangers die porno kijkt constant bang dat ze betrapt worden en dat het hun baan kan kosten. 
Verder tast pornografie je brein aan, zoals alle andere verslavingen dat ook doen. Het maakt dat het brein bijvoorbeeld anders reageert op stimuli; normale positieve ervaringen en gevoelens leveren niet meer op wat ze zouden moeten en kunnen. Relaties kunnen er ook onder lijden, omdat het consumeren van pornografie ten koste kan gaan van de intieme relatie met een partner en/of dezelfde partner het gevoel kan geven dat hij of zij niet voldoet. 

En toch moet het kunnen
Dit zijn allemaal risico’s en problemen die rechtstreeks samenhangen met pornografie en die ook door de seculiere wereld worden gezien en herkend. Toch wordt daar pornografie uiteindelijk als iets van je eigen persoonlijke bewegingsvrijheid en keuze gezien. Als jij dat wilt en je voelt je er happy bij, dan kun je en mag je dat doen. Wat maakt het uit, zolang het niet problematisch wordt of is? 
Hierin zien we hoe de goddeloze wereld de weg kwijt is geraakt. Het enige dat daarbij nog staat als normatief kader is de wet: als het van de wet mag, is het goed. Binnen die wettelijke grenzen ben jij enkel jezelf tot norm, want jij bent je eigen god. Dus laat je niet tegenhouden en doe lekker wat je wilt. Het nastreven van zoveel mogelijk genot is immers een van de kernwaarden van de goddeloze maatschappij. Als je dood bent is het allemaal voorbij, dus het moet nu allemaal ervaren worden. 

Ja, wellicht kan het dan problematisch worden, maar hoe erg is dat eigenlijk, zo klinkt al in bepaalde kringen. Wie bepaalt dat überhaupt? De definitie van seksverslaving die de Rutgers stichting (van de Lentekriebels) geeft is bijvoorbeeld veelzeggend: ‘Er is pas sprake van een seksverslaving als je door (zin in) seks gehinderd wordt in je dagelijkse bezigheden’. Ook het element van dwangmatigheid speelt een rol. Maar zolang dat niet het geval is, is er geen probleem, zo vindt deze stichting met de goddeloze wereld mee.

Vreemd
Hoe kan het toch dat de moderne mens zo denkt?
Volgens mij is het de verblinding van de goddeloze die leeft in duisternis. Hij of zij wenst ook helemaal geen andere norm te hebben dan wat hij of zij zelf wil. De mens denkt god te zijn, maar wordt door het consumeren van pornografie een slaaf. De werkelijke (af)god is voordat je het weet pornografie geworden.
Dit is helaas hoe zonden werken en het kwaad maakt daar gebruik van.

Bovendien is porno consumeren ook een resultaat van leegte, want zoals bij zoveel genotsmiddelen wordt pornografie niet zelden (voor het eerst) gebruikt om bijvoorbeeld depressieve gevoelens weg te drukken, dan wel uit verveling of nieuwsgierigheid. Onder verslavingen zitten vaak diepe problemen van eenzaamheid, depressie, trauma en angst, dat is algemeen bekend. Mensen drukken die problemen met zaken als pornografie weg en helaas is er vandaag de dag veel om weg te drukken…

Bijbel
Voor ons gelovigen is het wel duidelijk: pornografie valt onder ontucht en hoererij. Het is een zonde van begeerte en heeft alles te maken met het hart. Jezus zelf zegt het zo in Mt. 5: 27 & 28: ‘U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: ‘U zult geen overspel plegen.’ Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.’ Hier in deze verzen staat het exact weergegeven: bij lust gaat het om begeerte van het hart (maar zie bijvoorbeeld ook Mt. 15: 19, Gal. 5: 19).
Het consumeren van pornografie is niet naar Gods wil. Hij heeft seksualiteit gemaakt en gegeven om van te genieten, maar wel binnen de veilige kaders van het huwelijk tussen man en vrouw. Dat is niet om ons iets te onthouden, maar om ons te beschermen. Hoe destructief het kan zijn, blijkt namelijk ook in dit artikel weer. 

Het is dan ook onderdeel van de christelijke heiliging om dit af te leggen. Kol. 3: 5 zegt: ‘Dood dan uw leden die op aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.’ 
Maar hoe dan? Door je te richten op de Heer die zijn leven aflegde voor onze zonden! Zoals bij zovele verslavingen en zonden van het hart en de begeerte, is het niet afdoende om je tegen de zonde en begeerte te verweren. Dat ga je niet redden als mens alleen. Je richten op Christus en de dingen van Hem is belangrijker, want waar Hij is en zijn Geest werkt zal het licht gaan stralen en werken. Het doden van de begeerte is mogelijk door het in het licht van Christus te brengen. En natuurlijk zijn er hulpverleningsinstanties, cursussen en andere zaken om daarin te begeleiden - wat goed is - maar... richt je bovenal op God en de dingen Hem. Laat je door Hem vervullen en je leven zal veranderen. Dat is de belofte voor Gods kinderen, voor iedereen.