Image

Waarom de Bijbel volgen verstandig is, ook bij seks

Opinie
28 september 2023

Dit opiniestuk gaat dus over seks en vooral waarom seks bewaren voor het huwelijk verstandig is. Dat zegt niet alleen Gods Woord, maar het blijkt ook uit onderzoeken. Meestal horen we daar niet van, want dat is niet wat de samenleving wil horen, maar dat blijkt wel. 

De Bijbel leert ons over de heiligheid van het huwelijk. God schiep de mens als man en vrouw en het is de bedoeling, zo lezen we al in Genesis 2, dat zij met elkaar het leven aangaan, dat ze zich aan elkaar hechten en tot één vlees worden (Gen. 2: 27 & 28). Deze scheppingsorde, deze instelling van God zelf, wordt door het huwelijk beschermd. Seksualiteit vindt als goede gave van God binnen dit verbond plaats. Via seks kan het huwelijk, de liefde en de relatie zelfs gezegend worden met kinderen.

De wereld die God niet kent, gooit dit ten grabbel en ruilt het in voor genot, je eigen weg vinden en uiteindelijk je eigen norm, wet en god zijn. Seksualiteit is lekker en wil je weten wat bij jou past, dan moet je eropuit. Je moet experimenteren, proberen en ervaring opdoen. En het huwelijk? Dat is iets van vroeger, daar hoef je niets meer mee als je dat niet wilt. Het huwelijk is overschat. Het is veel te vaak een kooi geweest waarin mensen ongelukkig opgesloten zaten. Nee, dat wil je niet meer als modern (jong) mens van vandaag de dag. Voeg daar de desastreuze effecten van pornografie aan toe en de meeste mensen (vooral jongeren) hebben een compleet verknipt, verdraaid en verstoord beeld van relaties en seksualiteit. De schoonheid van seks in relatie tot liefde en bijvoorbeeld de kracht van seks daarin om mensen aan elkaar te verbinden, wordt en is kapotgemaakt. Mensen, zowel jongeren als ouderen, delen van vandaag sneller het bed dan dat ze hun emoties delen. Het gevolg is dat er meer en meer SOA’s zijn die langzaamaan immuun worden voor behandeling met antibiotica, zoals ook bij zoveel ziektes het geval is. Ook de kans op ongewenste zwangerschappen (en daaraan gekoppeld abortussen) wordt groter. 

De effecten
De effecten hiervan zien we overal. Ze worden ook aangetoond in onderzoeken. In 2015 was er een groot onderzoek van de Amerikaanse CDC onder tieners in de leeftijd van 14-18 naar hun seksuele leven, hun seksuele contacten en ander gedrag gerelateerd aan gezondheid. Daarin werd een heel opvallende conclusie zichtbaar, namelijk dat tieners van deze leeftijd die nog maagd zijn vrijwel op alle gebieden beter scoren dan hun seksueel actieve leeftijdsgenoten. En die verschillen zijn niet klein. Een aantal opvallende uitkomsten: 

  • Tieners die zich onthouden van seks met anderen dragen veel meer een autogordel. Seksueel actieve tieners doen dit 146% minder en tieners die bi-seksueel of homoseksueel actief zijn zelfs 317% minder.

  • Tieners die seksueel actief zijn roken veel meer dan zij die dat niet zijn. Hoeveel meer? 3300% meer (nee, dit is geen tikfout). Bij biseksuele en homoseksuele actieve tieners is dit getal zelfs 9500%. 

Helaas geldt hetzelfde ook voor drugs- en drankgebruik, voor het al dan niet eten van een ontbijt, het hebben van astma, vechten, tandartsbezoeken, etc. Bij alles zijn er behoorlijk grote verschillen tussen de seksueel actieve en inactieve tieners.

Relatie?
Uiteraard moet je je afvragen of er een relatie is tussen al deze dingen en wat dan die relatie is? Het al dan niet dragen van een gordel in de auto heeft immers geen direct verband met het wel of niet hebben van seks.
Allerlei verklaringen zijn te geven. Sommigen geven aan dat de morele standaard om wel of niet seks te hebben en het bijbehorende moreel besef van tieners, ook betekenis heeft voor ander gedrag. Anderen leggen een relatie met de sociale context. Een onderzoek uit 2012 toont aan dat tieners minder vaak seksueel actief zijn wanneer ze uit een gezin komen waarvan ouders bij elkaar zijn en een goed huwelijk hebben, waarbij het gezin liefdevolle, onderlinge relaties kent en er ruimte is voor warmte, rust en regelmaat. Weer anderen zoeken het in de hoek van de psychologie en het karakter: de meer roekeloos ingestelde tiener die meer gericht is op genot en vervulling nu, zal meer risicovol en roekeloos gedrag vertonen dan een tiener met een meer terughoudend en voorzichtiger karakter bijvoorbeeld. 
Wat echter ook de verbanden zijn, de conclusies blijven staan.

De Bijbel heeft toch gelijk
Ooit was er een populair boek van Werner Keller met de titel ‘De Bijbel heeft toch gelijk’. Dit boek had niets te maken met seksualiteit en tieners. Het toonde aan dat het archeologisch en historisch onderzoek van die tijd vooral de waarheid van de Bijbel bewees, in plaats van dat het die tegensprak. Toch zou de titel evenzogoed op dit opiniestuk kunnen slaan, want ook op moreel vlak blijkt opnieuw: Gods weg is inderdaad de beste. Zo heeft God het bedacht en dus is het zo bedoeld. Dat blijkt. 
En natuurlijk, ik geloof niet dat dit alleen reden zal zijn voor iemand - tiener of niet - om te gaan geloven of te luisteren naar wat de Bijbel zegt, maar het helpt wel al was het alleen maar om te kunnen laten zien: christenen en hun visie op huwelijk en seksualiteit zijn niet dom of achterhaald. Waar ze voor staan is zinnig, verstandig en gezond. God heeft het immers zo bedacht.

En als een ouder van tieners kan ik jullie vertellen dat dit geluid steeds weer moet klinken, want jongeren (en ouderen) horen deze boodschap nergens meer. Niet op scholen, niet in de meeste media, niet online.

Roelof Ham