Image

Een waarschuwing voor de aantrekkingskracht van het occulte

Opinie
01 augustus 2023

Onbekend maakt…
Van de week zat ik te luisteren naar een podcast van een jonge vrouw die verstrikt raakte in het occulte van astrologie, New Age en uiteindelijk hekserij. Zij was thuis christelijk, charismatisch opgevoed en voelde zich ook ‘christen’, maar trapte toch in de val van het kwaad toen ze de adolescente leeftijd had bereikt tussen jeugd en volwassenheid.
In de podcast keek ze op deze levensfase terug. Ze vertelde eerst hoe het allemaal begon: ze kwam via een familielid die ze hoog achtte, in aanraking met astrologie. Ze was toen een jaar of zestien oud. In de tijd die volgde zakte ze steeds verder weg in het moeras van misleiding. Toen ze op haar achttiende op de universiteit startte en daarvoor uit huis ging, raakte dit in een stroomversnelling en kwam ze alleen nog maar dieper in het occulte terecht.
Toen ik dit hoorde raakte me dat en deed het iets met mij. Het meest raakte mij dat ze vertelde dat een van de belangrijkste oorzaken waardoor het fout ging lag in het feit dat ze geen onderwijs had gehad over waarom deze dingen fout waren. Ze was vatbaar uit onwetendheid. En dat ondanks haar gelovige achtergrond. Er was kennelijk niemand die haar aan de hand van de Bijbel had uitgelegd wat er niet goed was in deze dingen. Daardoor was ze ontvankelijk toen haar familielid haar introduceerde in de astrologie. O, wat vond ik het triest om te horen hoe dit destijds nog jonge meisje eerst nog protesteerde toen het familielid over astrologie begon, maar dat ze haar verzet staakte toen deze vertelde dat God de orde en de structuur van de kosmos had gemaakt en dat astrologie dus ook door God was gegeven. De jonge vrouw had niet het onderscheidingsvermogen dat benodigd was en dus ging ze er in haar naïviteit in mee. Dat was het begin van veel ellende.

Tijdens haar middelbareschooltijd was astrologie niet snel daarna helemaal haar ding geworden. Ze las erover en verdiepte zich er steeds meer in. Ze ging ook nog wel naar de kerk en zat zelfs in het muziekteam, maar ze leefde tegelijk in de duisternis. En opnieuw raakt het mij dat nog steeds niemand het gesprek met haar aanging.
Toen ze op de universiteit zich vervolgens ook bezig ging houden met het proberen te openen van haar derde oog, ze zich ging verdiepen in de vraag of ze wellicht mediamieke gaven had en paranormaal begaafd was en verzonk in de hekserij van waarzeggende magie, waren de rapen gaar. Wan zo leven had geen goede uitwerking op haar en haar bestaan. Onverklaarbare depressie greep haar en lieten haar niet meer los. In de podcast vertelt ze hoe ze dagelijks twee uur per dag huilde op haar kamer, zonder dat ze wist waarom. Ze was niet suïcidaal, maar verloor wel iedere wil om te leven. Het hoefde voor haar niet meer. En dat gevoel werd sterker en sterker.
Totdat een zuster in de Heer het zag, herkende wat er aan de hand was en met haar in gesprek ging. Ze baden en de jonge vrouw werd bevrijd van haar occulte bindingen. Onmiddellijk waren de depressieve gevoelens weg. Ze vond de vreugde van het leven weer. Haar geloof werd levend en haar relatie met Jezus werd voor het eerst een echte realiteit voor deze vrouw. Ze was niet langer met een been in de kerk en in een been in het occulte, zoals ze het zelf omschrijft. Prijs de Heer!  

Corona en sociale media
Naast dat het me raakte was het verhaal van deze jonge vrouw voor mij tevens een waarschuwing voor de verleiding van het kwaad. Een verleiding waar juist onze jongeren gevoelig voor zijn vanuit hun jeugdige naïviteit. Daarom doet lezen over onwetendheid hieromtrent ook zo’n pijn, want vandaag de dag is er zo ontzettend veel aandacht voor het occulte, New Age en hekserij. Sinds Corona heeft dit een enorme vlucht genomen.
Zo staan sociale media vol met filmpjes over waarzeggerij, heksenrituelen, de kracht van astrologie en ga zo maar door. Er zijn zelfs eigen hashtags voor als #witchtok. Er wordt openlijk en zonder schaamte uitgelegd hoe je met Tarotkaarten werkt, hoe je horoscopen kunt maken, lezen en begrijpen, hoe het werkt met de energie van kristallen en ga zo maar door.
Onze jongeren staan in deze wereld en zitten op deze media. Ze worden er daarnaast mee geconfronteerd door vrienden en klasgenoten. Want ook zij zijn hiermee bezig. Ach, en wat zijn die jongeren, ook onze jongeren, daarbij nog ontzettend ontvankelijk! Het is niet ondenkbaar dat ook zij vallen, net als de jonge vrouw uit het verhaal.  

Waarom vallen?
Drie factoren spelen bij dit struikelen en onderuitgaan een rol. Ten eerste frustratie. De jonge vrouw van de podcast vertelde dat God haar niet gaf wat ze wilde en dat ze daardoor boos was op Hem. De occulte zaken die ze in haar leven liet, leken wel direct resultaat op te leveren. Wat wij hierin zien, is de uitwerking van het ik-gerichte geloof en evangelie dat in veel kerken wordt verkondigd. Deze opvatting zegt dat God er in essentie is om ons te dienen. Laat God in je leven en je zult gelukkig worden, want Hij houdt zoveel van je dat Hij altijd het beste met je voor heeft, zo leert het. En natuurlijk heeft God het beste met je voor. Daarvoor gaf Hij zijn Zoon. God houdt van jou! Maar dat betekent niet automatisch dat alle moeiten van het bestaan als sneeuw voor de zon verdwijnen en dat al je gebeden onmiddellijk verhoord worden. En toch is dat helaas wel wat (op z’n minst) gesuggereerd wordt in gemeenschappen waar deze leer wordt verkondigd. De meest extreme vorm hiervan is het welvaartsevangelie dat mensen leert dat geloven leidt tot gezondheid, een lang leven, welvaart, rijkdom, succes in de liefde en al het andere dat het vleselijke hart begeert. Maar in meer afgezwakte vorm zie je het ook en veel breder in allerlei kerken en denominaties terugkomen. God bijvoorbeeld als de grote Therapeut met wie jij je eigen onzekerheden en mentale struggles en problemen zomaar kunt overwinnen. Laat Hem toe en je zult daar geen last meer van hebben. Punt. No questions asked. Uiteindelijk gaat het daarbij dan niet meer om Gods eer, maar om hoe God mij kan eren en gelukkig kan maken. Dat dit niet Bijbels is, hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Het gevolg van dit soort geestelijke voedsel is dat je ook meent dat je recht hebt op deze zaken. God moet dan immers ook wel leveren, want waarom zou je anders nog geloven. Eigenlijk is de frustratie over God dan ook niet te verwijten aan onze jeugd. Het is het gevolg van het geestelijke voedsel dat wij hen geven en als wij deze boodschap verkondigen moeten we niet opkijken als onze kinderen dat geloven en serieus nemen.

Een tweede reden vinden we in de leegte. We leven namelijk in de tijd van de grote spirituele leegte. Zolang het goed gaat en we materieel en vleselijk hebben wat we willen is er mee om te gaan, maar zodra dat niet het geval (meer) is, vallen we in het oneindige gat dat deze leegte in onze levens en onze samenlevingen heeft geslagen. Deze spirituele leegte is trouwens niet nieuw. Het is van alle tijden. Al in de evangeliën lezen we dat Jezus de menigte overzag en medelijden met hen kreeg, want zij waren als schapen zonder een herder (Matteüs 9: 32). Ieder doolde maar wat rond en was zoekende. En toch is vandaag ook weer anders dan vroeger, want tegenwoordig is deze leegte zo ontzettend groot. En opnieuw weer juist onze jongeren lopen erin vast. Zij zijn immers jong en verlangen naar idealen om in te geloven. Zij zijn nog zo jong dat ze nog zien dat wat volwassenen elkaar vertellen over het ‘goede’ leven van carrière, bezit, status en dergelijke, niet werkt. Daarom geven ze zich ook met zoveel overgave over aan iets als het redden van het klimaat en de planeet, om maar eens wat te noemen. Dit moet dan de rol van God en geloven opvullen in de hoop dat dan eindelijk de leegte verdwijnt.
Het occulte nu biedt een eenvoudige en ‘makkelijke’ manier om toch in het spirituele je weg te vinden. Het geeft ‘antwoorden’ en ‘werkt’ vaak direct. Het laat je ook zogenaamd ‘vrij’, want het vraagt niet dat je op een bepaalde manier leeft, niet dat je naar een kerk gaat of je aansluit bij. Nee, leef zoals jij wilt én krijg dit voor niets erbij. Of nou ja, niet voor niets… Uiteindelijk betaalt degene die zich hiermee bezighoudt de hoogste prijs, zoals blijkt, maar dat is niet hoe het alternatieve zich (aanvankelijk) presenteert. En dat is aantrekkelijk en verleidelijk voor spiritueel lege mensen.

De derde reden is onbekendheid. Zoals we al hoorden in het getuigenis van de vrouw (wat ook dé reden was waarom haar verhaal mij raakte): ze wist niet waarom het verkeerd was wat ze deed. Het enige dat ze ooit van haar moeder had gehoord was ‘houd je daar niet mee bezig’, als ze bijvoorbeeld iets op tv iets zag dat occult was. Ook in haar kerk werd er nooit inhoudelijk over gesproken. Ze wist dus niet van de verleidelijkheid van het kwaad. Ze wist niet hoe het kwaad zich kan voordoen als een engel van het licht, maar tegelijkertijd altijd komt om te vernietigen en te verslinden. Ze wist niet van de demonische achtergrond van het occulte. Ze wist niet van de waarschuwingen in de Bijbel die ons vertellen wat niet goed is en waarom. Ze was kortom niet goed onderlegd en haar theologie was niet voldoende om onderscheid te kunnen maken. En dat is ook voor ons een groot probleem. Wij weten namelijk vaak zelf ook niet genoeg van deze dingen om onze kinderen te begeleiden en dus weten veel van onze kinderen het daarom ook niet. En dat maakt hen vatbaar voor gevaar. Begrip en inzicht in God en zijn Woord maakt mensen weerbaarder. Dat geldt voor alle mensen, ook jonge mensen.  

Een waarschuwing en een oproep
Wij volwassenen beseffen vaak niet hoe groot de druk is op onze jongeren en kinderen. We zien niet waar ze allemaal mee geconfronteerd worden. Zaken die voor ons niet bestonden toen we opgroeiden, omdat we er niet van wisten en we er ook nooit mee in aanraking kwamen, komen dagelijks naar hun toe alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Hoe moeten zij daarin staande blijven?
Dat begint bij ons. In ons moeten ze voorbeelden vinden van hoe het moet. Wij moeten ze opvoeden in geloof en meegeven wat ze moeten weten. Het juiste geestelijke voedsel behoren ze te krijgen en dat is onze verantwoordelijkheid. Doordat we met hen spreken over wat de Bijbel leert, waarom dingen gevaarlijk zijn en wat geloven ten diepste is, kunnen ze staande blijven. Alleen zo.
De vrouw van het verhaal heeft deze handschoen opgepakt en doet dit nu concreet. Zij spreekt over dit onderwerp waar ze maar kan, maar is ook online om (jonge) mensen te bereiken met het goede. Ze omschrijft het duistere en occulte als een zwart gat. Als je er eenmaal in komt vast te zitten, zuigt het je naar binnen tot je niet meer terug kunt en alles wat je bent langzaamaan verdwijnt. Maar Christus is de Verlosser en Bevrijder. Met Hem kunnen we voorkomen dat we erin komen, maar ook is Hij machtig genoeg om mensen die gevangen zitten en verstrikt zijn geraakt, te bevrijden. Dat we daarin zo serieus en met overgave geloven dat we onze kinderen hierin meenemen, hen vertellen van die Heer en hen onderwijzen in al het goede dat Hij aan ons geeft.

Roelof Ham