Image

Elon musk gaat hersenimplantaten testen op mensen

Artikel
21 september 2023

Het bedrijf Neuralink, een startup van Elon Musk, heeft toestemming om te gaan testen met hersenimplantaten op mensen. Neuralink heeft als doel om mensen via hun brein te koppelen aan en met machines. Het eerste doel is om mensen de mogelijkheid te geven om computers aan te sturen met alleen de hersenen. Dit zou mensen met verlamming, hoge dwarslaesies en ernstige spierziektes kunnen helpen.

Het idee van onze hersens die computers en machines aansturen, gaat terug op sciencefiction. Zo zou Elon Musk het idee hiervoor hebben uit boeken waar mensen hun gedachten kunnen linken aan een computer.

Neuralink heeft tot nog toe haar implantaten alleen op dieren getest. Dat was geen onverdeeld succes. Toch heeft de FDA (Food and Drug Adminstration) in de VS toestemming gegeven om menselijke testen te gaan doen. Men zoekt daarom patiënten met een hoge dwarslaesie of ALS (spierziekte) om mee te doen met een zes jaar durende studie.

Twee kanten
Het is aan de ene kant uiteraard geweldig om te zien dat mensen geholpen worden middels de techniek als ze ernstig ziek zijn of gehandicapt. Toch is deze ontwikkeling ook zorgelijk. Het brengt namelijk het idee van de 'supermens' wiens vermogens bovenmenselijk zijn (ook wel mens 2.0, of de nieuwe mens genoemd) een stap dichterbij.
Er zijn wetenschappers die trachten om via biologie en technologie de mens tot iets te maken wat hij niet is als gevolg van de zonde. Hij moet een wezen worden dat zijn fysieke en biologische beperkingen overstijgt: onsterfelijk, nooit ziek en geen veroudering, dat soort zaken én technologisch een met zijn omgeving. Waar we bijvoorbeeld nu nog een computer in onze zak hebben middels onze telefoon, kan dat ooit onderdeel van onszelf worden en zo kunnen we min of meer zelf ook technologie worden. Dan zullen we, zo claimen sommige filosofen en futurologen, 'goddelijk' zijn.
Een goed verstaander begrijpt dat we dan zijn aangekomen op het terrein van geloof en Bijbel, want dit is een moderne variant van de oude verleiding van de duivel waarin hij de mens voorhoudt: je kunt je eigen god zijn en je hoeft je van God in de hemel niets aan te trekken. Adam en Eva werden al verleid met deze valse belofte. Ook hebben deze ontwikkelingen allerlei implicaties voor de Bijbelse waarheid dat wij als schepselen gemaakt zijn naar Gods beeld en naar Gods wil (Gen. 1 en 2). Wat doen we daarmee als we dit soort dingen toelaten? 

Eenvoudige antwoorden zijn niet te geven, maar het zou ons niet verbazen als dit wederom een ontwikkeling is die feilloos past bij de eindtijd waarin wij leven. Het doet daarnaast ook denken aan het verhaal van de toren van Babel in Genesis 11. Daar waar de mens zichzelf tot god wil maken door een toren te bouwen tot in de hemel. Dit zou je kunnen zien als het eerste voorbeeld waarbij men met gebruik van technologie zichzelf wilde overstijgen tot de goddelijke plaats. God stak daar toen een stokje voor. Het zou zo maar kunnen dat Hij dat nu ook weer doet, in het einde van alle dingen. Zie Hij komt op de wolken.