Image

Lofprijs verjaagt de vijand

Opinie
04 september 2023

Vandaag kom ik weer een schitterend pareltje tegen bij mijn dagelijkse Bijbelstudie. Ter bemoediging en onderwijs voor ieder die het leest.

In 2 Kronieken 20 lees je over de geweldige strijd die koning Josafat en zijn leger leveren tegen de Ammonieten, Moabieten en Meünieten. Vervolgens lees je in vers 26 dat ze - nadat God een enorme overwinning had gegeven - op de vierde dag samenkomen in het dal van de Lofprijzing. In het Hebreeuws Emek-Beracha, het woord 'Beracha' betekent zegen.
Aan het begin van het hoofdstuk lees je dat God strijdt tegen de vijanden van Josafat en dat de strijd van God is. Waar ligt het dal van de Lofprijzing? Dit dal is nauw verbonden met het dal van Josafat oftewel de Kidronvallei, ten oosten van Jeruzalem tussen de Tempelberg en de Olijfberg. Het dal van de Lofprijzing is een dal bij Engedi in de woestijn van Thekoa, ten westen van de Dode Zee. Een prachtige plaats waar Josafat de overwinning heeft gevierd.
Het dal van Josafat ligt dus dichtbij het dal van de Lofprijzing. In het dal van Josafat zal in de toekomst nog een vreselijke strijd plaatsvinden zo lezen we in Joël 3 vers 12 (er zijn verklaarders die zeggen dat het dal van de Lofprijzing wellicht hetzelfde dal is als het dal van Josafat).

Het onderwijs dat ik uit dit hoofdstuk leer, is dat strijd en lofprijs nauw met elkaar zijn verbonden. Ook in het dagelijks leven met de Heer. Zonder strijd is er geen overwinning. Wat ook zo prachtig is, is dat op het moment dat jubel en lof begonnen, de vijand wordt verslagen (vers 22)! Als je gaat zingen en lofprijzen, dán gebeurt er iets. Na de overwinning keert het volk met blijdschap terug in Jeruzalem. Ze gaan naar het huis van de Heer met harpen, citers en trompetten. De uitwerking van deze overwinning is, dat alle vijanden rondom enorm zijn geschrokken, maar ook dat het koninkrijk van Josafat rust en vrede had. Ben je verwikkelt in een geestelijke strijd? Ga zingen en prijs de grote God!

Ira Stam