Image

Ons kennen is beperkt en toch moeten we blijven doordenken

Opinie
10 juli 2024

Velen zal het zijn ontgaan, maar het tijdperk van de streepjescode komt ten einde. De code zal worden vervangen door nieuwe technologieën als QR. Daarmee vallen alle theorieën en opvattingen die decennialang geklonken hebben over de betekenis van de streepjescode in het licht van de eindtijd en het merkteken van het beest uit Openbaring 13. Wat leert ons dit over de duiding van de profetie waar wij ons bij Het Zoeklicht al meer dan 100 jaar mee bezig houden?

Er zullen mensen zijn die Het Zoeklicht en de maranatha-christen die Jezus’ komst actief verwachten, belachelijk willen en zullen maken om deze ontwikkeling. Zie je wel dat ze overdrijven, zullen ze zeggen. Ze zien overal de zogenaamde tekenen van de tijd en kijk: er blijkt weer niets van te kloppen! 
Ergens kan ik me dat indenken. Als je kijkt wat er in het verleden geschreven is en met welke stelligheid het is gezegd, dan blijkt de beperktheid in kennis en inzicht hiervan nu wel heel duidelijk en misschien ook wel schrijnend. In mijn tienerjaren bijvoorbeeld (in de jaren ’90 van de vorige eeuw), was het heel normaal om de streepjescode in het licht van het teken van het beest te zien. Dat werd ook heel concreet gemaakt door verschillende predikers en leraren. Zoals u wellicht weet kent de streepjescode cijfers maar bijvoorbeeld ook drie combinaties van langere strepen zonder getallen. Ik herinner me nog levendig dat ik met regelmaat las en hoorde dat die drie langere strepencombinaties, stonden voor de zes en je dus eigenlijk daar al 666 had. Nu - anno 2024 - kijken we daar met opgetrokken wenkbrauwen op terug. 

En toch vind ik het te kort door de bocht om daarmee alles aan de kant te schuiven of het (profetisch) duiden van de tijd belachelijk te maken. Want de streepjescode is een stap in een langer proces. Nu de streepjescode gaat verdwijnen, komt er immers een ander iets voor in de plaats. En dat is simpelweg de volgende volgende stap op weg naar. En ja, dan hadden we in het verleden in alle voorlopigheid moeten zeggen dat we kijken met de bril van onze tijd, maar het principe van controle over, registratie en niets meer anoniem kunnen, is bij de streepjescode in al zijn beperktheid al aanwezig geweest. In de toekomst zal dit doorgaan en in de nieuwe technologieën zeker niet minder, maar erger worden. En dat dit kan en zal worden gebruikt door het kwaad en door de antichrist om zijn wereldwijde rijk van onderdrukking te vestigen, is welhaast onvermijdelijk. Technologie zal immers een belangrijke rol spelen in zijn rijk zo lezen we in Opb. 13 en die technologie ontwikkelt zich steeds verder; met een QR-code bijvoorbeeld is nog veel meer mogelijk dan met een streepjescode als het gaat over het controleren en verzamelen van informatie. 

Kortom, we moeten het doen met wat ons is gegeven. In ons menselijke verstand, maar ook in de tijden waarin wij leven. Daarbij moeten we beseffen en ook durven onderkennen, dat we in voorlopigheid aanschouwen. Maar het is de opdracht van iedere generatie om de Heere te verwachten op de wolken en om waakzaam te zijn in het letten op de tijden en wat daarin gebeurt. Daar zullen we zeker mee doorgaan, tot de Heer komt. Zo hopen we scherp te blijven en ook iets te kunnen betekenen voor de wereld van vandaag die op weg is naar morgen. 

Roelof Ham

PS 5 oktober is de Zoeklichtdag. Vergeet niet uw kaarten te bestellen.