Image

Over Halloween en de commercialisatie van het kwaad

Artikel
31 oktober 2023

In dit artikel dat op deze site is te lezen en in nr. 10 van Het Zoeklicht, beschrijven we de oorsprong van Halloween en hoe dit niet bij een christelijke levensstijl past. We spreken daar ook kort over de commercialisering van het kwaad. Daar gaan we hier nog iets verder op in door eens te kijken naar de geschiedenis van het ouija-bord.

Voor degenen die niet weten wat een ouija-bord is: het is een middel om zogenaamd te communiceren met de doden en hun geesten. Dit is natuurlijk onzin. De Bijbel leert ons al dat er geen contact is tussen doden en ons (zie bijvoorbeeld de gelijkenis in Lukas 16 over de arme Lazarus en de rijke man). Middels dit ‘praatbord’ wordt er niet gecommuniceerd met overledenen, maar met niets minder dan demonen die zich uiteraard kunnen voordoen als de geesten van overledenen.
Een ouija-bord bestaat uit letters, cijfers, een ‘ja’ en ‘nee’ en soms nog wat andere zinnen en symbolen. Met een stuk hout met in het midden een rond gat gaan de deelnemers over het bord. Ze leggen allemaal hun vinger op de houten plaat en dan gaat het ding bewegen over de letters. Zo communiceren ze dan met ‘de andere wereld’ (nogmaals lees demonen). Het ouija-bord is dan ook een diep, duister en duivels instrument waar ieder mens verre van zou moeten blijven. 

Hier een afbeelding van een ouija-bord:

Oorsprong
In de tweede helft van de 19e eeuw was er een enorme interesse in het contact met de geestenwereld, het occulte en spiritisme (contact met doden en geesten). In deze tijd moet zo rond 1890 het ouija-bord zijn ontstaan. De legende wil dat een occult medium het ontwikkelde en toen de vraag stelde hoe het moest heten, waarna het bord zelf met de term ouija-bord kwam. Het zou iets van ‘veel geluk’ betekenen, aldus het bord. Andere legendes vertellen over een zakenman, Charles Kennard, die dit eerste model verwerkte tot een commercieel product dat hij verkocht. Hij zorgde voor een bijbehorend patent en ook daar zijn weer allerlei occulte legendes om ontstaan, maar dat laten we maar rusten voor nu. Tot 1967 maakte de zogenaamde Kennard Novelty Company het bord, daarna werd het verkocht aan de Parker Brothers (inderdaad van bijvoorbeeld het spel Monopoly). Vandaag de dag is Parker Brothers onderdeel van speelgoedmaker Hasbro. 

Commercialisatie
Daarmee is dit occulte voorwerp dus een commercieel stuk speelgoed geworden. Het wordt gemarket als een spel niet anders dan Monopoly, iets dat je voor de gezelligheid speelt. Het wordt verkocht als onschuldig vermaak en is gericht op kinderen en jongeren. Hetzelfde zien we op dit moment overal om ons heen met Halloween gebeuren. Het occulte wordt ‘gewoon’ en dat meer en meer in onze tijd. Waar God wordt losgelaten neemt het kwaad de bovennatuurlijke ruimte in. En juist onze kinderen en jongeren worden ingepalmd.
Maar zo omgaan met het kwaad is dom en uiterst gevaarlijk. Ouija-borden zijn een vorm van waarzeggerij en je treedt er, zoals gezegd, mee in contact met demonen. Daar kunnen grote problemen uit ontstaan, want je zet de deur open voor het kwaad. Waar we van nature voor beschermd zijn, dat kan dan vrijelijk binnenkomen en dat doet het ook, zo leren ons praktijkvoorbeelden. Het bekendste voorbeeld is dat van een jongen in de VS in 1949, die bezeten was als gevolg van het gebruik van ouija-borden. Zijn verhaal is later de basis geworden voor de horrorfilm ‘The Exorcist’. We spreken hier niet over een spel, niet over speelgoed, maar over demonie en occultisme. Maar ja, het mag en het kan in deze goddeloze wereld.

En hetzelfde geldt voor Halloween. Ook dat is ten diepste verbonden met demonie en occultisme en kan een ingang worden en zijn voor het kwaad. Daarom is het verheugend om te zien dat veel christenen dit ook meer en meer zien en dat er vele ogen open gaan, juist ook dit jaar. Er zijn dit jaar veel artikelen, folders en boekjes, er worden bidstonden en evangelisatieacties georganiseerd en zelfs Groot Nieuws Radio houdt een gebedsavond vanavond vanaf 22:30 uur.
Dat wij in dit alles een krachtig Bijbels tegengeluid zullen laten horen. Dat we daar sterk in zullen zijn en het licht zullen laten schijnen, zodat de duivel niet via het zogenaamde ‘onschuldige’ en ‘commerciële’ mensenharten kan strikken, aan zich kan binden en uiteindelijk zelf kan bezetten.