Image

Paus beweert: mens in essentie goed

Artikel
21 mei 2024

Paus Fransiscus was te gast bij het legendarische Amerikaanse tv-programma ‘60 minutes’. Een uur lang werd hij geïnterviewd. Toen hem de vraag werd gesteld naar wat hem hoop geeft in de wereld, zei hij: ‘Alles’. Waarna hij opsomde wat allemaal goed ging waarin hij het bewijs zag dat de mens in essentie goed is. Maar is dat zo?

Het volledige citaat van paus Fransiscus was: ‘En mensen zijn fundamenteel goed. We zijn allemaal fundamenteel goed. Ja, er zijn wat schurken en zondaars, maar het hart zelf is goed.’

Iedereen met een beetje Bijbelkennis weet dat dit tegen de meest fundamentele basiswaarheden van Gods Woord ingaat. Rom. 3 laat het ons al zien, als het zegt: ‘Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog, addergif is onder hun lippen.’ Om dit vervolgens samen te vatten met de woorden: ‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God…’ 
Dat is ook de enige verklaring waarom Christus plaatsvervangend moest sterven. Iemand moest de prijs betalen voor al dat kwaad, zodat wij met God de Vader verzoend konden worden, want wij ‘…worden gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’ 

De paus, als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk en hoogste geestelijke, erkent dit dus niet. Hij laat in zijn uitspraak zien dat hij daarmee onbijbelse ideeën aanhangt en daarmee een van de kernwaarheden van het evangelie ontkent. Dat geeft aan dat we heel voorzichtig moeten zijn met toenadering tot de kerk van Rome en dat we kritisch moeten blijven kijken. 

Maar daar niet alleen
Maar laten we onszelf tegelijkertijd niet op de borst slaan dat wij zoveel beter zijn, want wat paus Fransiscus hier weergeeft, is zo ongeveer de samenvatting van de denktrant van veel ongelovige mensen vandaag de dag. Het is wat het humanisme en socialisme uiteindelijk zeggen: de mens is goed en als we die mens opvoeden en de juiste dingen aanbieden, komen we vanzelf in het paradijs. Veel van de allergrootste predikers van dit moment zeggen het (denk aan een Joel Osteen in de VS die miljoenen volgers heeft). En helaas hoor je het ook in veel Nederlandse kerken steeds meer: God houdt van je zoals je bent, jij bent goed zoals je bent, je mag er zijn. En daar blijft het dan bij.
Dit is echter een verminking van het evangelie, dat enerzijds inderdaad zegt dat God van ons houdt als mens, maar… dat we tegelijkertijd veroordeeld worden om onze zonden en daarom onder Gods toorn vallen. Hij wil echter niet dat wij verloren gaan en maakt daarom de weg voor ons mensen vrij in Christus. Hij wil van ons andere mensen maken, want Hij wil beter voor je en met je in Christus door wedergeboorte. Van onszelf komen we er namelijk nooit, want de mens is niet goed. Wij hebben Christus nodig. Allemaal. 

Zo confronteert ons deze paus in zijn uitspraak uiteindelijk met het Bijbels evangelie tot in de kern. We worden geconfronteerd en er wordt ons een spiegel voorgehouden: kennen wij die Heer? En zo ja, hoe dragen wij deze essentiële en levensreddende boodschap dan uit? Want zonder Jezus gaan alle mensen verloren, maar gelukkig: nog is er tijd!

'God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' 

Bron: Christian Post