Image

Finse staat opnieuw in beroep tegen Räsänen

Artikel
25 april 2024

Na twee keer te zijn vrijgesproken wordt de Finse parlementariër Räsänen opnieuw aangeklaagd, ditmaal bij het hoogste hof van Finland, voor een tweet aan haar eigen Lutherse Kerkgenootschap over deelname van de denominatie aan een Pride-event.

Wanneer het beroep zal plaatsvinden is nog niet bekend. In het Finse rechtssysteem kan het wel even duren voordat een zaak bij het hooggerechtshof in het land dient, maar dat het er komt is zeker. Het Finse openbaar ministerie heeft dat bekend gemaakt. Officieel is ze beschuldigd van ‘opruiing tegen een minderheidsgroep’ wat in Finland onder het kopje ‘oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid’ valt. De eis tegen haar en tegen een bisschop van de Finse Lutherse Kerk die met haar is aangeklaagd en die dezelfde procesgang heeft doorgemaakt, is een boete van tienduizenden Euros en censuur van hun werk. Räsänen is al twee keer eerder vrijgesproken van de beschuldigingen tegen haar. Ze heeft zich niet schuldig gemaakt aan haat zaaien of andere vormen van discriminatie, zo bepaalden eerdere gerechtshoven.

Zoals we al eerder schreven is deze rechtszaak rondom geloofsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting belangrijk voor potentieel alle christenen van Europa. Als de stap van nationale rechtsgang is genomen en dit pad geheel is bewandeld, is er namelijk altijd nog de route naar het Europese hof. Een uitspraak daar is bindend voor alle lidstaten van de EU. Het zou zomaar kunnen.
Het past hiermee naadloos in het patroon van toenemende vijandigheid jegens christenen die openlijk voor de Bijbelse waarden staan, ook inzake lhbti-kwesties. Zo gaan in zowel Frankrijk, Malta en Ierland stemmen op om onwelgevallige geluiden de kop in te drukken, is in Schotland een omstreden wet tegen haat zaaien aangenomen en in Nederland ligt de zogenaamde ‘homo- en genderconversiewet’ nog steeds voor in de kamers (zie onder).
De zaak Räsänen is dan ook een kwestie die we nauwgezet zullen blijven volgen.