Image

Kerk Finland op weg naar compromis homohuwelijk

Artikel
22 maart 2024

In het land waar een parlementslid en een behoudende bisschop van de Lutherse Kerk vervolgd worden om het uitdragen van Bijbelse standpunten inzake homoseksualiteit, heeft de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland een compromis opgesteld dat ruimte biedt aan kerkelijke huwelijken van hetzelfde geslacht.

Tien bisschoppen die samen een conferentie vormen, hebben het voorstel aangeboden aan de synode, die er dit voorjaar over gaat stemmen. Het behelst twee bepalingen. Het eerste gaat over het huwelijk tussen een man en een vrouw. Het tweede kiest voor de formulering ‘huwelijk tussen twee mensen’. Dit laatste zou dan ruimte bieden voor homoseksuele paren om in de kerkgemeenschap te trouwen. De bisschoppen spreken van het debat over het huwelijk vooruit helpen door juist deze beide posities te beschrijven. Het lijkt ons eerder een achteruitgang.

De genomen stap is tekenend voor de toestand van de Lutherse Kerk in Finland waarbij mensen die staan voor de Bijbel en die daarin willen blijven geloven, niet meer op steun kunnen rekenen, zelfs niet als ze vervolgd worden door de overheid. In plaats daarvan komt de denominatie met een voorstel tot wijziging van de kerkorde om aan de geldende normen van de overheid te voldoen (die in 2014 een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde). Laat het een waarschuwing zijn, want dit is ook in veel andere Europese landen niet ondenkbaar, noch ver weg.

Bron: Reformatorisch Dagblad