Image

Regenboogverklaring met oproep tot excuses van kerken en christenen online

Artikel
14 februari 2024

Vandaag is de zogenaamde ‘Regenboogverklaring’ online gezet. Zeven christenen uit drie verschillende kerken brengen de verklaring naar buiten met het doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen voor hun queeste naar acceptatie van homoseksualiteit en genderisme in de kerken. Zij zien het als een eerste aanzet, of zoals ze tekst het zeg: ‘Zie deze brief daarom als een begin.’ 

Het gaat om deze tekst:

"Lieve lhbtiq+-er,

Er moet ons iets van het hart. iets dat zich niet woorden laat vatten maar uiteindelijk zal moeten blijken uit daden. Zie onze brief daarom als een begin.

Wij hebben jou in het verleden veel leed en onrecht aangedaan. Terwijl we naast je hadden moeten staan, stonden we tegenover je. In plaats van jou te verwelkomen, hebben we de kerkdeuren voor je neus dichtgedaan. Jij had onze aandacht en liefde nodig maar we hebben je met de Bijbel in de hand tot in het diepst van je wezen gekwetst. Suggereren dat je kan veranderen of zelfs genezen heeft veel schade veroorzaakt.

Wij hebben jou niet het vertrouwen gegeven dat je verdiende. We geloofden niet in jouw oprechte zoektocht en de unieke weg die God met eenieder van ons gaat. In plaats van te luisteren, dachten we wel te weten wat God ervan vindt. Bescheidenheid was hier op zijn plaats geweest; wie zijn wij om jou te oordelen? Natuurlijk, verschil van inzicht en bijbeluitleg mag er altijd zijn maar het had nooit mogen leiden tot afwijzing en uitsluiting van jou.

Daarom willen we hier expliciet zeggen: wij zien jou zoals je bent op basis van volledige gelijkwaardigheid. Wij erkennen dat ook jij oprecht je weg in het leven zoekt: in relatie, alleen, in transitie of niet.

Het spijt ons dat we dat niet wilden zien, met alle gevolgen van dien. Misschien overvallen we je hiermee, dus neem de tijd. En wanneer jij er klaar voor bent, willen wij je vragen: vergeef ons onze arrogantie, onze veroordeling en het leed dat we daarmee hebben veroorzaakt.

We realiseren ons ook dat gelijkwaardigheid en veiligheid nog lang niet overal vanzelfsprekend is. Weet dan dat wij aan jouw kant staan en jou steunen. We willen samen met jou op weg als een veelkleurige, inclusieve kerk waarbinnen onderlinge verschillen juist verrijken. In liefde en vertrouwen willen we elkaar terugvinden in de kern van ons geloof: Jezus Christus. Zonder jou zijn we niet compleet!

Met liefdevolle groet,

je cisgender hetero medemens

'Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus... Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus' (Galaten 3: 26, 28)"

(artikel gaat verder onder de afbeelding)

Identiteit in Christus
Wat zullen wij van deze dingen zeggen? We kunnen opnieuw citeren uit Rom. 1 of de Wet van Mozes. We kunnen wederom wijzen op de scheppingsorde van Genesis 1 & 2. De Bijbel, Gods Woord, is duidelijk over deze onderwerpen: God heeft het zo niet bedoeld en het is zonde. Maar ja, dat zeggen is kennelijk niet meer voldoende. Het lijkt aan dovemansoren gericht.

Toch zullen we niet opgeven. Als u bovenstaande verklaring goed hebt gelezen, ziet u dat de verklaring eindigt met een citaat uit Galaten. Er wordt daar geheel selectief gekozen voor vers 26 & 28 uit het derde hoofdstuk, maar er mist een stukje uit vers 27. Het hele gedeelte zegt namelijk:

‘Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dan slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus.’ 

Los van het feit dat deze brief totaal niet gaat over seksuele geaardheid of gender, maar over het weer (terug)gaan onder wet of leven uit genade, is het van essentieel belang om te zien wat dus bewust is weggelaten. Het gaat om vers 27 waar staat: ‘want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.’ Het zijn maar een paar woorden, maar ze maken de hele tekst anders. Immers het gaat hier over bekeerde mensen; dat zijn zij die Christus kennen en in Hem gedoopt zijn. Deze mensen hebben zich met Christus bekleed, wat betekent dat zij hun oude ik en de kleding van hun zondige leven hebben afgelegd. Ze willen in plaats daarvan op Christus lijken en navolgen wat in Gods Woord staat. Daarbij gaat het niet om hen, hun identiteit, hun seksualiteit of gender. Het gaat enkel om Christus! In Hem zijn daarom de onderscheiden weggevallen, omdat deze mensen Hem centraal stellen en niet zichzelf op wat voor wijze dan ook. 
Deze verklaring doet echter precies het tegenovergestelde. Het zegt: wees jij maar jezelf, want dat is goed. Jij mag er zijn en jij mag jouw weg met God gaan, zelfs als die weg naar Bijbelse maatstaven zondig is. Wie zijn wij om te oordelen! Daar hebben wij altijd fout in gezeten en dat willen wij belijden.
De menselijke, seksuele identiteit staat dus op de voorgrond en niet een leven van zelfverloochening naar Bijbelse maatstaven waarin Christus centraal staat.

Recht doen aan Christus
Een christenleven is een leven in gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan Jezus en zijn Woord. Dat geldt voor zowel LHBTI-ers als voor de zogenaamde ‘cisgender hetero medemens’.
De kern van ons geloof is inderdaad Jezus Christus, zoals de verklaring zegt. Maar dat betekent inhoudelijk wel iets! En ja, dat is lang niet altijd makkelijk. Voorzeker niet. Maar in dit geval mensen niet wijzen op hun zonden en hen alleen maar bevestigen in hun seksuele identiteit, is niet de weg van de Heer.
Onze identiteit mag in Christus gevonden worden. Dat dit hier wordt vergeten ten gunste van iets waarvan de Bijbel expliciet en meermaals aangeeft dat het zondig is en niet past in Gods scheppingsplan, stemt zeer tot droefheid. Laat staan dat het recht doet aan de vele broeders en zusters die met Gods kracht een andere weg gaan, die veranderd zijn door Hem en/of die hebben besloten te leven naar zijn wil ook al kost dat moeite, omdat Hij voor hen het belangrijkste is.