Image

Over het COC en het Regenboogstembusakkoord 

Artikel
13 december 2023

In het Reformatorisch Dagblad van 12 december is een zeer lezenswaardig artikel over het COC te vinden. Het beschrijft hoe een vereniging met ongeveer 8000 leden onevenredig veel invloed heeft en enorm veel (subsidie)geld krijgt. Het gaat daarbij om miljoenen Euros overheidssubsidie waardoor een organisatie die zijn eigen fondsenwerving niet rond kan krijgen, nu feitelijk ver boven hun stand opereert (bijvoorbeeld in een personeelsbestand van 34 FTE’s). In het artikel wordt ook melding gemaakt van het Regenboogstembusakkoord dat het COC sinds een aantal jaren bij verkiezingen uitbrengt en dat door verschillende partijen wordt ondertekend. Daar duiken wij eens wat verder in.

Het Regenboogstembusakkoord van 2023, wat voorafgaand aan de laatste verkiezingen werd gepresenteerd, werd ondertekend door de volgende partijen: GroenLinks/PvdA (Frans Timmermans), D66 (Rob Jetten), VVD (Mariëlle Paul), CDA (Henri Bontenbal), PvdD (Ines Kostic), SP (Bastiaan Meijer), Volt (Imane Elfilali) en BIJ1 (Rebekka Timmer). 50Plus spraak haar support uit, maar tekende niet. 

Waar hebben deze partijen voor getekend?
Men committeert zich door ondertekening aan de bestrijding van discriminatie van LHBTI-ers, of zoals het in het stembusakkoord is verwoord: mensen van de ‘regenbooggemeenschap’.
Dit zijn een aantal van de maatregelen in het akkoord: 

 1. Er worden 40 discriminatierechercheurs aangesteld voor misdrijven en overtredingen tegen LHBTI-ers.

 2. Hogere straffen voor zogenaamde ‘hate crimes’ tegen LHBTI-ers.

 3. Meer geld naar ‘Roze in Blauw’. Roze in Blauw is een netwerk binnen de Nederlandse politie dat zich speciaal bezighoudt met het bestrijden van LHBTI-discriminatie, geweld, belediging, mishandeling, etc. Ze komen op voor de belangen van LHBTI-ers binnen en buiten de politie.

 4. De wet op gender- en homoconversiehandelingen moet er komen.  

 5. Er moet een wettelijke regeling komen voor meeroudergezinnen, meerouderschap en meeroudergezag. Dit betekent niet alleen een wettelijk kader voor samengestelde en gebroken gezinnen, maar ook voor gezinnen met meerdere mensen in een relatie. Dit wordt polyamorie wordt genoemd. Je kunt daarbij aan relaties denken van bijvoorbeeld een man met twee vrouwen, of een vrouw met drie mannen, alles is mogelijk. 

 6. Een wettelijk transitieverlof voor transgender personen die van geslacht wisselen. Dit verlof moet dezelfde vorm krijgen als het zwangerschapsverlof.

 7. ‘Er komt een verbod op niet-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen,’ zo staat er in het akkoord. Dit betekent dat ouders niet meer voor hun kinderen mogen beslissen tot medische niet-noodzakelijke ingrepen als zij bij de geboorte geslachtelijke kenmerken hebben, die niet passen bij man of vrouw. Dit mag een kind later zelf beslissen.

 8. Geslachtsvermelding bij de overheid wordt zoveel mogelijk vermeden en het wetsvoorstel van D66 over de mogelijkheid van een X in officiële documenten als het paspoort die je zonder tussenkomst van de rechter moet kunnen verkrijgen, moet alsnog worden aangenomen. 

 9. LHBTI-asielzoekers moeten - als zij dat wensen - een aparte vleugel krijgen om te verblijven wanneer zij zich onveilig voelen tijdens hun asielprocedure. Ook aparte opvanglocaties moeten in dit verband mogelijk worden gemaakt.


Het onderwijs
Voor het onderwijs heeft men de volgende zaken opgetekend:  

 • Scholen krijgen kerndoelen waarin respect en acceptatie van LHBTI-personenen verplicht worden gesteld. De onderwijsinspectie moet hier ‘scherp’ op toezien en ‘passende maatregelen’ treffen wanneer dit niet wordt nageleefd. 

 • Paarse Vrijdagen en andere initiatieven voor respect en acceptatie van LHBTI-ers blijft de overheid financieel steunen. 

 • Identiteitsverklaringen bij scholen die LHBTI-personenen afwijzen, moeten verboden worden. ‘De vrijheid van onderwijs mag nooit een vrijbrief zijn voor onverdraagzaamheid of inperking van elkaars rechten’. Dit citaat laat de absurditeit van deze eis zien, want de vrijheid van onderwijs is een van de grondwettelijke rechten van mensen, ook van christenen.

 • Er moet wettelijke acceptatieplicht voor scholen komen rondom LHBTI-personen.


Een verregaande lijst
Al met al dus een heel vergaande lijst van punten, waar de meeste van ons niet van op de hoogte zullen zijn. Er is sprake van een aparte status voor discriminatie en misdrijven tegen LHBTI-ers (aparte politieonderdelen en hogere straffen). Er wordt gestreefd naar het normaliseren van nog meer afwijkende en onbijbelse samenlevingsvormen als polyamorie. Er is een pleidooi voor een speciale statussen voor LHTBI-asielzoekers, vanwege hun veiligheid. Dat terwijl er veel meer groepen in AZC’s onveilig zijn, niet in de laatste plaats christenen. Tot slot moet betaald transitieverlof een recht worden zoals bij zwangerschapsverlof. Het grondrecht van de vrijheid van onderwijs wordt daarbij feitelijk overboord gezet en de ideologie van de ‘regenbooggemeenschap’ (zoals ze zichzelf noemen), wordt verplicht opgedrongen aan onze kinderen, wat de ouders of de school daar ook van vindt. 

Staande blijven
Dit is waar de bovengenoemde politieke partijen voor hebben getekend en waar het Regenboogstembusakkoord dus voor staat. Dat betekent gelukkig niet dat dit daarmee wet wordt, want deze partijen hebben samen geen meerderheid en zullen ook nooit samen gaan regeren. Het akkoord is echter wel een indicatie van waar de LHBTI-beweging en een deel van onze maatschappij voor is. Wat hierin is opgenomen kan zomaar ‘normaal’ worden en of zelfs in wet- en regelgeving worden vastgelegd. 

Als Bijbelvast christen wordt het zo steeds moeilijker om staande te blijven. Onze Bijbelse overtuigingen komen steeds verder van de wereldse maatschappij af te staan. Juist organisaties als het COC bepalen en sturen het debat vanuit hun onevenredig grote invloed in een goddeloze richting. Deze beweging moet niet onderschat worden.
Dit is de staat van Nederland.