Image

Update - Anglicaanse aartsbisschop vindt 'Onze Vader' problematisch

Artikel
03 augustus 2023

Op 9 juli maakten wij melding van aartsbisschop Stephen Cottrell van de Anglicaanse Kerk (hij is aartsbisschop van York) die moeite had met het ‘Onze Vader’ vanwege het patriarchale taalgebruik van God als Vader. Het veroorzaakte nogal wat commotie. De aartsbisschop heeft daarom nu een reactie gegeven: hij is verkeerd begrepen (‘misunderstood’).

De bisschop had nooit de bedoeling om het ‘Onze Vader’ af te schrijven of te veranderen. Hij wilde alleen aandacht vragen voor die mensen die een problematisch vaderbeeld hadden, bijvoorbeeld vanwege opvoeding, slechte ervaringen, afwezige vaders, trauma’s, etc. Voor hen kan het beeld van God als Vader moeilijk zijn. Houd daar rekening mee, aldus de geestelijke, maar blijf gerust het ‘Onze Vader’ bidden.

Wij mogen blij zijn met deze reactie van Stephen Cottrell. Hier kan iedere christen immers mee instemmen. Natuurlijk moeten we pastoraal gevoelig zijn in deze zaken. We mogen mensen die hiermee worstelen begeleiden om te begrijpen hoe God dan wel een goede Vader is door hen uit te leggen wat dat inhoudt en hen dan te wijzen op God. Aan Gods Woord moeten we echter nooit komen. 

Maar daarmee is niet alles gezegd, want deze opmerking van de aartsbisschop moet begrepen worden in een breder licht. De westerse kerk wordt gegrepen door het virus van liberalisme, progressiviteit en uiteindelijke onbijbelse valse waarheden en ideologieën.
Neem nu de Anglicaanse Kerk waar Cottrell bijhoort. De aartsbisschop doet zijn uitspraak over het ‘Onze Vader’ in een tijd dat deze kerk bewust nadenkt over genderneutraal taalgebruik en God aanspreken met ‘Hij’ en ‘Hem’ als pronouns. Of kijk naar Duitsland. Daar is al een bijbelvertaling die inclusief is voor iedereen. Hierin zijn lastige en gewelddadige passages afgezwakt en is het taalgebruik zoveel mogelijk inclusief, rekening houdend met feministische- en bevrijdingstheologie. Deze Bijbel draagt de titel: 'der Bibel in gerechter Sprache’.
Er wordt kortom een bredere strijd gevoerd in westerse kerken, een geestelijke strijd. Ten diepste hebben we hier te maken met een aanval van het kwaad op Gods Woord zelf.

Wat nu daarbij de reactie van Cottrell bewijst is dat opstaan hiertegen zin kan hebben. De aldus ontstane ophef over deze uitspraak heeft Cottrell gedwongen om zich uit te spreken en te nuanceren.
Dat mag een aansporing zijn om dat ook zelf dus te blijven doen. Wij zullen als Het Zoeklicht ons ook altijd blijven uitspreken. En ja, dat roept weerstand op. Soms zullen we worden weggezet en niet gehoord, maar als we niets zeggen heeft dat sowieso geen effect. Blijf daarom staande, broeders en zusters, in de goede strijd. Verdedig Gods Woord, zijn Waarheid en het evangelie dat ons gered heeft. Altijd en overal.