Image

Wat is Israëls volgende stap?

Artikel
09 oktober 2023

‘We hebben geen enkel signaal van waarschuwing ontvangen, het was een totale verrassing dat oorlog is uitgebroken zaterdagochtend 7 oktober j.l.’, aldus Efraim Halevy, voormalig hoofd van de Israëlische Inlichtingendienst Mossad.

9 oktober - Over de echte reden van de aanslag tast iedereen in het duister. Feit is dat na de laffe aanval van Hamas op Israël en Israëlisch grondgebied, Israël in oorlog is. De vraag is nu wat de volgende stap is in deze oorlog? Wat gaat Israël doen? Op dit moment zijn vergeldingsacties bezig in Gaza. Meer dan 100 gegijzelden worden in dichtbevolkt Gaza vastgehouden. Onder hen Israëlische burgers, kinderen, maar ook hooggeplaatste militairen. Inmiddels zijn vele burgers die in Gaza wonen gevraagd weg te gaan. De hele wereld kijkt kritisch naar Israël, vooral wat Israël gaat doen. Voorlopig vinden luchtaanvallen plaats op Gaza. De Israel Defence Forces (IDF) heeft meer dan 400 doelen bestookt in Gaza, vooral gebouwen die door Hamas worden gebruikt. Gaat Israël een grondoffensief starten? De minister van defensie Yoav Gallant heeft een volledige blokkade van Gaza bevolen.

Een woordvoerder van de Al-Quds Brigades, de zwaarbewapende vleugel van Palestinian Islamitic Jihad, zegt: ‘Wat de bevolking van Gaza wordt aangedaan, zo zal met de gijzelingen worden gedaan en pas op voor misrekening’.

In Spreuken 3 lees je dat we niet op eigen inzicht moeten steunen, maar op God moeten vertrouwen. Dat is Gods Woord voor Zijn volk Israël en voor ons. Steunen de regering en het volk niet op eigen inzichten, op eigen kracht, op eigen leger en wapens? Hun eigen koning David heeft deze les lang geleden geleerd: Israël, stel je vertrouwen op God! ‘O Heer, hoor mijn gebed, in mijn benauwdheid roep ik U aan, want U antwoordt mij’, zegt David in Psalm 86.

Het past ons, ons nederig op te stellen, voorbede te blijven doen voor Israël, de regering, land en volk. Bid voor de vrede van Jeruzalem, bid dat Joodse mannen en vrouwen gaan roepen tot hun God en Messias Jezus nu leren kennen.