Image

Bid voor de vrede van Jeruzalem

Artikel
08 oktober 2023

Na de vreselijke gebeurtenissen van zaterdag 7 oktober willen wij jullie vragen om te (blijven) bidden voor het volk Israël en om de vrede, de shalom, van Jeruzalem.

Zoveel dood, zoveel verderf en zovele slachtoffer. Er gebeurt veel in en om het volk van God op dit moment. De Abraham-akkoorden, vredesbesprekingen met Saudi-Arabië, onrust in eigen land over de interne koers, onverdraagzaamheid naar andersdenkenden en gelovigen bij een deel van de bevolking, enz. En nu dit.

In Jesaja 40 staat de volgende profetie van God voor het volk:

'Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
wees niet verschrikt, want ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u met mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt.
Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden,
allen die in woede tegen u ontstoken zijn.
Zij zullen worden als niets, zij zullen omkomen,
de mannen die u aanklagen.'

En Jesaja 43 voegt daaraan toe:

'Maar nu, zo zegt de HEERE,
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen, U bent van mij.
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken.'