Image

Netanyahu hoopvol over vredesbesprekingen met Saudi-Arabië

Artikel
23 september 2023

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is hoopvol over de gesprekken die hij voert met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman over normalisatie van de onderlinge verhoudingen. ‘Ik denk dat we elke dag dichterbij vrede komen,’ zo stelt hij in een interview voor Foxnews.

Als Israël een vredesverdrag sluit met Saudi-Arabië zou dat het zoveelste in korte tijd zijn. Israël heeft de relaties met zes landen in het Midden-Oosten genormaliseerd, waaronder Egypte en Jordanië. Vier van die landen deden dat na de Abraham-akkoorden van 2020. 
Netanyahu zei in het interview dat deze Abraham-akkoorden ‘een nieuw tijdperk van vrede inluidden.’ De vrede met Saudi-Arabië zou een nog verdergaande doorbraak betekenen. ‘Vrede tussen Saudi-Arabië en Israël zou een nieuw Midden-Oosten creëren.’ 

Het doet ons denken aan de profetische woorden van de Bijbel, waar er staat: ‘Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten (1 Tess. 5: 2 en 3).’
Deze tekst verwijst primair naar Israël en het verbond dat de Antichrist zal sluiten. Het eventuele vredesverdrag met Saudi-Arabië is dat volgens ons in zichzelf nog niet, maar het kan een grote stap zijn om hier te komen. Zeker als we in ogenschouw nemen hoe instabiel de interne situatie in Israël is en blijft. Als mensen snakken naar rust en vrede en de Antichrist komt ten tonele om dat te brengen, zal de wereld en aanvankelijk zelfs het Joodse volk, hem binnenhalen als de verlosser.