Image

Preekwedstijd - 'Schrijf een groene preek'

Artikel
19 mei 2023

Het Nederlandse Dagblad en de organisatie ‘Groene Kerk’ hebben een preekwedstrijd uitgeschreven. Tot 1 juni kan iedereen - theoloog, dominee, kerklid, gelovige of niet - een groene preek opsturen. De bedoeling is om aandacht te vragen voor klimaat en allerlei thema’s die daarmee samenhangen. 

Een groene preek. Het is een nieuwe vorm van activisme. Uiteraard kun je aandacht vragen voor beheer van Gods schepping. Dat is immers onze opdracht als mensheid, zoals we kunnen lezen in Genesis 1: 28, waar we lezen: 'God zegende hen (de mensen) en zei: 'Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!'
Met het heersen en onderwerpen wordt hier bedoeld dat wij als mensen voor Gods schepping moeten zorgen, zoals Hij dat zou doen. Plaatsvervangers mogen we zijn, of om het met een mooi oud woord te zeggen, rentmeesters die namens iemand beheren dat wat van een ander is. Wat een mooie opdracht!
Dat hier dus eens keer over gepreekt wordt, daar kun je niet op tegen zijn. Dit riekt echter naar iets anders en daar kun je wel vraagtekens bij stellen. Dit riekt namelijk naar Gods Woord gebruiken om je eigen klimaatagenda te pushen. De Bijbel, het Woord van God, in dienst van een hoger doel: het redden van de planeet.

Klinkt dit zuur? Nee, hoor. Het is realistisch.

Stel je maar eens voor dat wij als Het Zoeklicht zouden meedoen aan deze wedstrijd en een preek zouden opsturen met een Bijbelse visie op omgang met de schepping. Dan zouden we schrijven over onze goddelijke opdracht, maar ook over de aard van de mens en zijn neiging om zich te laten leiden door begeerte, door hebzucht, macht en ga zo maar door. Wij zouden laten zien dat de mens niet in staat om zichzelf te verlossen, ook niet als het aankomt op klimaat. Er is maar een weg naar verlossing, bevrijding en heiliging in het goede en die loopt via Jezus. En dan nog is het elke dag strijden tegen je oude ik en je vleselijke begeerten. Dan nog is er de valkuil van de hebzucht, het egoïsme, de gemakzucht en wat dies meer zij.  Nee, de wereld kan alleen gered worden als God haar redt. En dat gaat Hij doen!

Maar denkt u dat wij hiermee deze wedstrijd zullen winnen? Nee, men wil geen Bijbelse theologie, men wil geen evangelie, men wil activisme. Men wil gelovige mensen aansporen om ook mee te doen en aan boord van de klimaattrein te komen. Het draait om de eigen agenda.
‘Schrijf een groene preek’ is daarmee een omdraaiing van de prioriteit van de christelijke boodschap van het goede nieuws. Want alles begint en eindigt daar. Die boodschap mag dan ook nooit gebruikt worden als een dekmantel voor een andere doel of verborgen agenda.