Deel 5 - de komst van de Heilige Geest

Kort voordat de Heere Jezus naar de hemel ging, beloofde Hij Zijn discipelen dat zij spoedig de Heilige Geest zouden ontvangen. In Johannes 14:16-17 kun je lezen dat God hen niet alléén zou achterlaten, maar de Heilige Geest (de Trooster) naar hen zou zenden (Johannes 14:26). Hij had hen ook gezegd dat zij in Jeruzalem moesten wachten tot de Heilige Geest zou komen. De discipelen zullen zich waarschijnlijk afgevraagd hebben Wie dat zou zijn en waarom het nodig was dat Hij kwam.
Tien dagen nadat Jezus naar de hemel gegaan was, kwam de Heilige Geest inderdaad naar de aarde. In de Bijbel wordt deze dag de Pinksterdag genoemd (Handelingen 2). Op die dag kwamen ongeveer 3000 mensen tot geloof en ontvingen daarna de Heilige Geest. In het overzicht wordt de komst van de Heilige Geest afgebeeld met symbool nr. 5.

Wie is de Heilige Geest?
De Heilige Geest is als het ware de Plaatsvervanger van de Heere Jezus op aarde. De Heilige Geest is onderdeel van de Goddelijke Drie-eenheid. Dat betekent dat God (de Vader), Jezus Christus (de Zoon) én de Heilige Geest in feite drie Personen zijn, maar samen toch ook weer één. Dit is voor ons mensen best moeilijk te begrijpen. Je zou het kunnen vergelijken met water: je hebt vloeibaar water, bevroren water (ijs) en waterdamp (stoom). In elke vorm is het water, maar ze hebben alle drie andere kenmerken.  

Voor wie is de Heilige Geest?
De Heere Jezus heeft beloofd dat de Heilige Geest aan iedereen wordt gegeven die in Hem gelooft (1 Korinthe 12:13). Hij komt als het ware ín ons wonen (1 Korinthe 6:19). Als je eenmaal de Heilige Geest hebt ontvangen, zal Hij altijd in je blijven wonen en je nooit meer in de steek laten (Efeze 1:13-14). Hij zal er altijd voor je zijn, óók op die momenten dat je het niet merkt. Je mag erop vertrouwen dat Hij er altijd is, want God heeft dat beloofd.
Ongelovigen kunnen de Heilige Geest niet ontvangen - alleen diegenen die bij Jezus Christus horen. Mensen die niet in de Heere Jezus geloven, zullen daarom van God, Jezus en de Bijbel niet veel  kunnen begrijpen (Johannes 14:17).

Wat doet de Heilige Geest?
Als je de Heilige Geest ontvangen hebt, zal Hij je leiden in je leven. Hij helpt je om de Bijbel te begrijpen en de Heere Jezus steeds beter te leren kennen. Ook wil Hij je helpen om niet te zondigen en om goede keuzes te maken in het dagelijks leven. Hij zal je bovendien moed en kracht geven om over de Heere Jezus te vertellen aan de mensen om je heen. Ook leert de Heilige Geest ons hoe we kunnen bidden (Romeinen 8:26a). Bovendien geeft Hij ons inzicht in wat er in de toekomst zal gaan gebeuren (Johannes 16:13).

Start van de Gemeente 
Allen die in de Heere Jezus geloven, worden samen ‘de Gemeente’ genoemd. Toen de mensen op de Pinksterdag de Heilige Geest hadden ontvangen, is de Gemeente ontstaan. Mensen die bij de Gemeente horen, worden in Handelingen 11:26 voor het eerst christenen genoemd.  

Een volgende keer zal ik meer over de Gemeente vertellen en waarom deze belangrijk is.