Aanslagen hebben weinig effect op evangelisatie

Peter de Haan • 81 - 2005/06 • Uitgave: 11
De aanslagen op de bus en metro in Londen op 7 en 21 juli hebben weinig ‘spirituele impact’ gehad op Groot-Brittannië, zo zegt zendingswerker Kris Prenger. Zij denkt niet dat na de aanslagen meer Britten naar de kerk zijn gegaan om daar antwoorden te vinden. De geestelijke beleving van deze aanslagen blijft volgens haar beperkt tot het bidden voor de gewonden en nabestaanden.
Dit heeft volgens Prenger te maken met de Britse kijk op evangelische christenen. “Christelijke ‘fundamentalisten’ worden op ongeveer dezelfde manier afgeschilderd als islamitische fundamentalisten.” Zij bidt dat in het publieke debat het onderscheid tussen moslims en christenen beter tot uiting komt. “In het christendom is liefde de basis in relaties met anderen, en nog belangrijker in de relatie met God. In de islam is die relatie veel meer gebaseerd op kracht en het volgen van en onderwerpen aan regels.”