Geen vrede zonder waarheid

Jef de Vriese • 83 - 2007 • Uitgave: 5
Geen vrede zonder waarheid

Vrede van God is geen vrede tot elke prijs. Vrede van God gaat samen met gerechtigheid. Vrede van God sluit geen compromis met zonde of met dwaalleer. God geeft immers goddelijke wijsheid, geestelijk inzicht, volwassenheid in Christus, levenswijsheid, waarvan de echtheid blijkt uit een wijze godvruchtige levenswandel.
Dit is geen oecumene van het hart ten koste van het streven naar waarheid. De inhoud van het geloof gaat immers de vrucht ervan vooraf. Zonder goede geloofsinhoud, geen goede vrucht. Alleen zuivere waarheid maakt vrij en bewerkt de eenheid van de Heilige Geest, die de Geest van de waarheid is.
Een compromis over de zuivere leer kan wel discussie voorkomen, maar de vrede die zij biedt heeft geen diepgang. Zij vervangt de waarheid door bescherming van menselijke relaties en is niet bereid omwille van de gerechtigheid vervolgd te worden. Die zal het Koninkrijk niet beërven (Matt. 5:10).
Eenheid zonder geloofswaarheid heeft een werelds fundament, waarop geen geestelijk huis kan worden gebouwd. Echte geloofswerken zijn geworteld in waar geloof en waar geloof bewijst zich in een wijs karakter dat gerechtigheid in geloofsdaden demonstreert.
Vrede van God is niet alleen onze innerlijke vrede en vrede met anderen, die de vrede ontvangen die wij verspreiden. Ze is in de eerste plaats gericht op de tegenwoordigheid van God en toont de weg hoe in vrede met God te leven. Dan manifesteert Zijn eer zich door onze zachtmoedigheid heen. Dat kan alleen wanneer Zijn Waarheid vrij maakt. Wijsheid schept intimiteit met God, die Zich openbaart, waardoor meer wijsheid komt, meer van Zijn aanwezigheid, meer van Zijn Koninkrijk.

Jef de Vriese