Herinneringen aan Johannes de Heer

Wouter Smit • 87 - 2011 • Uitgave: 5
Er zijn niet zoveel mensen meer in leven die broeder Johannes de Heer hebben meegemaakt, hem hebben horen prediken. Ik ga terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw. Er heerste in die jaren grote werkeloosheid en armoede. En juist in die tijd gebruikte de Here Joh. de Heer om het volk wakker te schudden en hoop en troost te geven vanuit het woord van God. De Maranatha-boodschap was voor velen onbekend en in de kerk kwam men nauwelijks. Door de prediking van Joh. de Heer kwam de Maranatha-gedachte tot leven, het profetisch woord was voor velen onbekend en kwam toen tot nieuw leven.
Overal in ons land werden maranatha-samenkomsten gehouden en de mensen kwamen er in grote getale op af. En het gevolg was dat velen tot geloof in de Here Jezus Christus kwamen. Het was en is nog steeds een boodschap van hoop en verwachting. Men werd weer eens bepaald bij de wederkomst van de Here Jezus. De mensen kwamen met hun zonde/schuld tot geloof in Jezus en vonden vrede in hun hart. Hele gezinnen kwamen in die tijd tot geloof, waaronder ook mijn ouders.
Het was in de jaren dertig toen Joh. de Heer sprak in de Lutherse kerk in Den Haag. Ik was toen 10 jaar oud en mocht met mijn ouders en oudere broer mee naar de kerk. De kerk was stampvol en rond de kansel hingen grote platen van de tabernakel waarover werd gesproken. Zoiets hadden de mensen nog nooit eerder meegemaakt. Op zijn eigen wijze en met overtuiging bracht Joh. de Heer de boodschap en aan het eind nodigde hij de mensen uit om voor de Here Jezus te kiezen. Velen kwamen naar voren en gingen naar de gebedsruimte. Zij vonden verlossing door het bloed van Jezus. Wat een geweldige tijd.
In die tijd ontstonden er verschillende gemeenten waar de maranatha-boodschap werd gepredikt. Er werden conferenties gehouden en zo ontstond er een levend geloof. Er was tent- en straatevangelisatie. In Den Haag werd de Maranathakring opgericht en deze Bijbelkring bestaat nog steeds, nu al 85 jaar. Wekelijks komen broeders en zusters bijeen rondom het Woord van God en zingen uit de zangbundel van Joh. de Heer. Verschillende predikanten en evangelisten brengen een Bijbelgetrouwe en bemoedigende boodschap, gewijd aan het onderzoek van de Schriften en het letten op de tekenen der tijden. Want de tijd dat de Heiland wederkomt is zeer dicht nabij.

Wouter Smit