Richt u op, heft uw hoofden omhoog

Dirk van Genderen • 87 - 2011 • Uitgave: 3
‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lucas 21:28). Deze woorden komen mij al enige tijd telkens in gedachten. Richt u op, heft uw hoofden omhoog! Dit zou onder christenen wel wat meer zichtbaar mogen zijn.

In Lucas 21, evenals in Matteüs 24 en Marcus 13, lezen we de rede van de Here Jezus over de ‘laatste dingen’. Hij spreekt over oorlogen, onlusten, aardbevingen, epidemieën, hongersnoden en vreselijke tekenen aan zon, maan en sterren. Over vervolging, over angst onder de volken wegens het bulderen van zee en branding, over angst en vrees onder de mensen over de dingen die gebeuren, over de komst van valse profeten en over de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk tot aan de einden van de aarde.

We zien het voor onze ogen werkelijkheid worden: in de krant, in het Journaal. En we kunnen er ook de terugkeer van het Joodse volk naar Israël bij noemen, waar de profeten veelvuldig over spreken. In deze tijd leven we, de tijd die al werd aangekondigd door de Here Jezus. En velen leven in angst en vrees voor de dingen die komen gaan. Of ze sluiten hun ogen ervoor, willen het niet zien.
Dit kom je ook tegen onder christenen. Ondanks de ontwikkelingen in de wereld en rondom Israël, houden ze op geen enkele manier rekening met de wederkomst van de Here Jezus. “Dat kan nog wel honderden jaren duren, misschien wel duizend jaar”, hoor je ze soms zeggen.
Dat is in ieder geval niet de taal van de Bijbel. Voor onze beleving duurt het lang, maar voor de Here is het maar een ogenblik. Duizend jaar zijn voor Hem als één dag (2 Petrus 3:8).

Luister naar de woorden van de Here Jezus Zelf: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden’, dan is het bijna zover. Dan wordt het tijd onze hoofden omhoog te heffen en ons op te richten. Is dat onze levenshouding al? Is dat zichtbaar voor anderen?
Terwijl de wereld vol van vrees en angst is voor de dingen die ‘in de lucht hangen’, mogen wij naar boven kijken en ons oprichten. De Here Jezus komt immers!

Degenen die Christus kennen, hoeven zich niet te laten beangstigen door alles wat er gebeurt in de wereld. Hij heeft immers alles onder controle, zowel in het grote wereldgebeuren als in ons eigen leven. ‘Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan,’ zegt Lucas 21:18. Wat een bemoediging!
Onze verlossing is aanstaande, zegt Lucas 21:28. Bij verlossing denken wij vaak allereerst aan onze geestelijke verlossing. Het is de enige keer dat dit woord verlossing (apolutrōsis). in de Evangeliën wordt genoemd. Toch moeten we hier bij verlossing denken aan een veel bredere betekenis van het woord.

Het is ook de verlossing van de schepping waar Romeinen 8 over spreekt. De ganse schepping zucht en is in barensnood en ziet reikhalzend uit naar het openbaar worden van de zonen Gods. Vroeger had ik een paar schaapjes. Toen één ervan ernstig moest lijden, dacht ik: Het is mijn schuld dat dat onschuldige dier zo moet lijden. Door mijn zonden is het lijden over de hele schepping gekomen. Nu de tekenen der tijden zich in verhevigde mate manifesteren, krijgt de schepping het steeds zwaarder. Maar wat wij nooit tot stand zullen brengen met onze inspanningen voor een beter en schoner milieu, zal God doen. Hij gaat alles nieuw maken.

Zien wij net zo reikhalzend als de schepping uit naar het moment van de verlossing? Laat de schepping ons ten voorbeeld zijn. ‘Richt u op en heft uw hoofden omhoog’.
Deze houding mag ons leven stempelen. Niet met ons gezicht naar de aarde gericht, maar opwaarts, naar de hemel, vanwaar we de Here Jezus Christus verwachten. Dat zal ons helpen om losser te komen van de wereld en meer gericht te zijn op Hem. Onze verlossing is immers aanstaande. Wat een dag zal dat zijn als Hij komt op de wolken van de hemel!

Dirk van Genderen