Image

Cijfers Hamas niet te vertrouwen

Artikel
10 juni 2024

Afgelopen weekend werden vier Israëlische gegijzelden bevrijd uit een gevangenschap waar ze sinds 7 oktober hadden ingezeten. Een grote overwinning, maar veel Nederlandse media hadden slechts aandacht voor het grote aantal slachtoffers dat aan Palestijnse kant gevallen zou zijn bij de bevrijding. Volgens Hamas zeker 274 mensen, waaronder veel vrouwen en kinderen. Steeds weer komen dit soort getallen naar buiten via deze beweging, altijd met de nadruk op vrouwen en kinderen, maar wat klopt daarvan?

Het cynisme van de dood
Israël voert oorlog met Hamas in Gaza. Hamas verstopt zich daarbij onder onschuldige burgers. Ze gebruiken deze onschuldigen als menselijke schild in een cynisch spel dat over de levens van mensen altijd tot een PR-win voor de terroristen leidt: valt het leger van Israël niet aan dan overleven hun strijders om door te vechten, vallen ze wel aan dan worden er burgers gedood en kan Hamas dat gebruiken om Israël zwart te maken als onderdeel van de propagandaoorlog. Hamas past deze tactiek steeds weer en breed toe. Veel van hun bases, munitie-opslagdepots en tunnels zijn niet voor niets in en onder ziekenhuizen, scholen, woongebouwen en wat dies meer zij. 

Cijfers?
Hamas spreekt bij aanvallen op hun stellingen en strijders consequent over vele burgerdoden en beweren daarbij dat tweederde tot zelfs driekwart van deze doden bestaan uit vrouwen en vooral kinderen. Al een tijd blijkt echter dat deze cijfers niet kloppen.
Dat zeggen wij niet, maar dat zegt de VN (die nou ook niet bepaald bekend staan als pro-Israël). Het aandeel vrouwen en minderjarigen ligt op ongeveer 20%, zo leren de meest recente cijfers. Nog steeds ontzettend veel en zeer verdrietig, maar bij lange na niet de tweederde tot driekwart die wel beweerd werd.

Dit is niet het enige probleem in het cijferwerk van Hamas. Zo maakt Hamas geen onderscheid tussen Hamas-strijders en onschuldige burgers onder de slachtoffers. Ze geven enkel het dodental door dat ze doorgeven en daar moeten we het mee doen. Zoals al eerder aangehaald in dit en dit artikel, geeft dit een vertekend beeld. Israël heeft bekend gemaakt dat zij al meer dan 12.000 strijders hebben uitgeschakeld op iets meer dan 34.000 doden totaal (Hamas-cijfers) en dat zou dus betekenen dat er ongeveer 22.000 burgers zijn gedood. 20% daarvan betekent 4400 vrouwen en minderjarigen. Heel wat anders dan de getallen die rondgaan onder pro-Palestina groepen en in veel Nederlandse media.

Hamas verachtelijk
Hamas is een verachtelijke doodscultus die over lijken gaat. Of die lijken nu fictief of echt zijn, dat maakt niet uit voor ze. Zolang het maar in het voordeel van de organisatie en ten nadele van de gehate Joden werkt. Wat voor organisatie doet zoiets? Alleen het kwaad zelf. Het wordt daarom tijd dat ook de Nederlandse media vragen gaan stellen bij wat er naar buiten komt via hen. Men moet niet langer klakkeloos overnemen wat wordt gepresenteerd. Het zegt wat dit betreft alles dat nadat de vier gegijzelden dit weekend bevrijd waren, de Volkskrant online in haar Middenoosten-blog boven een artikel kopte: ‘Hamas noemt reddingsactie Israëlische leger ‘ongekend wreed en barbaars.’