Image

Complexe dilemma’s in hulpverlening Gaza (het is toch weer Hamas)

Artikel
27 oktober 2023

27 oktober - Op 9 en 10 oktober, kort na de grove terroristische aanval van Hamas op Israël, ontstond er in Europa onduidelijkheid over het al dan niet financieel steunen van de Palestijnen. Eerst was er een bericht van de Europese commissaris van ontwikkelingssamenwerking dat steun aan het Palestijnse volk stopgezet zou worden. Daarop kwamen verontwaardigde reacties van bepaalde lidstaten, waarna er alsnog besloten werd dat de steun zou doorgaan. Het ging daarbij vooral om humanitaire ondersteuning. Maar waarom ligt dit zo gevoelig? Wat is er überhaupt mis met het geven van hulp?

Ontwikkelingssteun en humanitaire ondersteuning
De hulp die Europa geeft aan de Palestijnen bestaat uit €700 miljoen ontwikkelingssteun en €25 miljoen humanitaire ondersteuning (bron). Er wordt deze weken onderhandeld over het eventueel verhogen van dat laatste. Zo komen vandaag de regeringsleiders van de EU bij elkaar om te spreken over de situatie in Israël en Gaza en dit is daar een belangrijk gespreksonderwerp. In de onduidelijkheid van begin oktober ging het met name om de €700 ontwikkelingssteun en niet om de miljoenen voor humanitaire (nood)hulp in water, voedsel, brandstof en medicijnen. Dat was niet gelijk duidelijk, vandaar de verwarring.

De Universiteit van Gaza
De kwestie rond het al dan verlenen van ontwikkelingsteun heeft alles te maken met de situatie in Gaza, waar Hamas de scepter zwaait en alles beheerst en controleert. Hamas is niet alleen slecht voor Israël, maar ook voor de Palestijnse bevolking die zij tiranniek en dictatoriaal overheersen.
Hoe ver dit gaat kunnen we zien aan de Universiteit van Gaza. Dit onderwijsinstituut wordt door de EU gesteund met €1,7 miljoen via instanties en projecten als het Erasmus+ project.
De officiële website van de EU maakt op 26 september nog lyrisch melding van de geweldige prestaties die bereikt zijn door de samenwerking en steun vanuit het Erasmus+ project. We lezen over prijswinnende onderzoeksprojecten op het gebied van energievoorziening, landbouw, groene technologie en over programma’s die voor de beroepspraktijk opleiden in bijvoorbeeld de schoen- en lederindustrie. Alexander Stutzman, de vertegenwoordiger van de EU, sprak hierover deze woorden: ‘Deze prestaties zijn een duidelijk voorbeeld van de EU’s sterke toewijding aan het moderniseren van het onderwijs en aan het smeden van robuuste verbindingen met de private sector in Palestina. We erkennen het harde werk en de toewijding van alle betrokken partijen in de voorbereiding, als ook de inzet voor het netwerk zonder welke deze prestaties niet mogelijk waren geweest.’ 
Mooi toch! Of toch niet zo, want…

Hamas Campus
De Universiteit van Gaza wordt ook wel de ‘Hamas Campus’ genoemd. Dit omdat deze onderwijsinstelling het opleidingsplatform vormt voor de leiding van Hamas. Er vinden daarnaast ideologische, politieke en zelfs militaire activiteiten van Hamas plaats op de campus. Sleutelposities binnen de universiteit worden er door Hamas-leden bezet. De universiteit is in het verleden ook gebruikt als wapenopslag voor Hamas en in het gebouw van de faculteit voor de Sciences werden in de laboratoriumruimtes wapens ontwikkelt voor Hamas, waaronder lange-afstands-raketten (bron).
Kortom het is niet alles onbezoedeld goud wat er blinkt. Sterker nog, de universiteit is een dekmantel voor illegale, terroristische activiteiten (Hamas is ook in de EU immers een erkende terroristische organisatie) en wordt gebruikt voor allerlei doeleinden behalve hoger onderwijs. De ontwikkelingssteun die wordt verleend aan deze universiteit vanuit de EU kan daar niet los gezien van worden. 

Niets is neutraal in Gaza
En dit is het probleem voor veel meer zaken in Gaza. Zo speelt er al jaren de kwestie van openlijk en extreem antisemitisme dat in schoolboeken en methodes werd gepromoot en geleerd aan de kleinsten in Gaza. Methodes en boeken die mede door de EU worden gefinancierd. Of denk aan het recente bericht dat waterleidingen die door ontwikkelingssteun van de EU konden worden aangelegd, door Hamas werden gebruikt om provisorisch raketten mee te bouwen (bron). En zo gaat het maar door. Niets maar dan ook niets, ontsnapt aan de aandacht van Hamas en alles wordt gebruikt om de terroristische doodsleer die Hamas is, te ondersteunen en mogelijk te maken. Daarom ligt deze kwestie in Europa op dit moment ook zo gevoelig.