Image

Pesach begint: de betekenis van de vier bekers van de Sedermaaltijd

Artikel
22 april 2024

Wereldwijd vieren Joden Pesach Seder (Paasfeest) vanaf de 15e nisan (dit jaar van 22 tot en met 30 april). De eerste Sedermaaltijd vindt plaats op 22 april en de tweede Sedermaaltijd op 23 april. Vaak wordt één Sedermaaltijd gehouden. Bij deze maaltijd horen rituelen, waaronder het drinken uit vier bekers. In dit artikel wil ik vooral nadruk leggen op de betekenis van deze bekers, natuurlijk met verwijzing naar de vervulling in Messias Jezus.

Pesach, Seder en de uittocht uit Egypte
Om de rijke en diepe betekenis van Pesach Seder te begrijpen is het belangrijk dit vanuit Joodse context te doen. Tijdens Pesach Seder wordt de geschiedenis van de Exodus (de uittocht), uit Egypte herdacht. Deze geschiedenis wordt van generatie op generatie doorgegeven. Joden zijn verplicht het verhaal van de uittocht te vertellen aan hun kinderen. Pesach is verbonden met de eerste gerstoogst. Het woord Pesach (in het Engels: Passover) betekent letterlijk overslaan of voorbijgaan. Pesach Seder is ook het laatste samenzijn van Jezus en Zijn discipelen op de laatste avond van Zijn aardse leven. De Sedermaaltijd is een geweldige gelegenheid Joodse gasten uit te nodigen of op een uitnodiging van Joodse mensen in te gaan. Het is mooi om met elkaar te ontdekken hoe Gods beloften zijn vervuld in Messias Jezus!

De Sedermaaltijd zelf
Het Hebreeuwse woord seder betekent volgorde of procedure. De Pesach Sedermaaltijd verloopt ook in een bepaalde volgorde. Op het Pesachbord liggen verschillende dingen zoals peterselie, bittere kruiden, lamsschenkel, hardgekookt ei en een mengel van appel, noten, kaneel en wijn (of druivensap). Tijdens de Sedermaaltijd zijn er veel handelingen en er is veel symboliek. De procedure van Pesach Seder vindt plaats rondom de vier bekers wijn. De vier bekers zijn een heel belangrijk onderdeel van de Sedermaaltijd. De woorden uit Exodus 6: 5 en 6 staan hierbij centraal. God zegt: ‘Ik zal u onder de dwangarbeid van de Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal Mij u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn’.

Wat betekenen de vier bekers wijn?
De eerste beker wordt de beker van de heiliging genoemd: God zegt: Ik breng jullie uit het slavenhuis van Egypte. De beker wordt ook de 'Kiddush' beker genoemd en gebruikt om de maaltijd te zegenen. Deze beker wordt ingeschonken voordat Seder begint.

De tweede beker wordt de beker van de bevrijding genoemd: God zegt: Ik zal jullie bevrijden van de slavernij van de Egyptenaren. Deze beker wordt tijdens de maaltijd gedronken.

De derde beker is de beker van verlossing. God zegt: Ik zal jullie verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. De derde beker wordt na de maaltijd gedronken.

De vierde beker is de beker van de aanneming of de vreugde. God zegt: Ik zal jullie aannemen als Mijn volk. Iedereen drinkt uit deze beker tegen het einde van de maaltijd.

Hoe verwijzen deze vier bekers naar Messias Jezus?
De eerste beker verwijst naar heiliging. ‘Gelijk U Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid’ (Johannes 17: 17 – 20). De tweede beker verwijst naar bevrijding. ‘Als u in Mijn woord blijft, bent u waarlijk discipelen van Mij en u zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken’ (Johannes 8: 31 – 33). De derde beker verwijst naar verlossing. ‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen’ (Galaten 4: 4 en 5). De vierde beker verwijst naar Gods aanneming van Zijn volk Israël en ook naar vreugde. ‘Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld wordt’ (Johannes 15:11).

De derde beker die ná de Sedermaaltijd wordt gedronken, is de beker wijn tijdens de maaltijd van Jezus met Zijn discipelen op de laatste avond van Zijn leven. Voordat Hij gaat lijden en sterven voor onze zonden, verwijst Jezus naar Zijn bloed tot verlossing (Mattheüs 26: 26 – 30, Lukas 22:20 en 1 Korintiërs 5:7). Wat een prachtig geloofsonderwijs ligt hierin besloten!

Wat kan jij met Pesach Seder?
Hoe meer je leert over Pesach Seder, hoe meer betekenis het verlossingswerk van Jezus Christus voor je krijgt. Niet alleen de betekenis van de vier bekers wijn, maar elk onderdeel van Pesach Seder, verwijst naar het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus. Pesach is nog steeds een levende Joodse traditie.

Kijk voor meer informatie over Pesach Seder op www.nik.nl en www.jonet.nl

Ira Stam