Image

Partijen tekenen verklaring tegen Jodenhaat

Opinie
27 maart 2024

Gisteren werd een verklaring naar buiten gebracht waarin dertien partijen oproepen om op te staan tegen Jodenhaat. Twee partijen, te weten Forum voor Democratie en Denk, deden niet mee. Dat is dus duidelijk. Maar wat betekent dit nou?

Het initiatief voor deze verklaring kwam van Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Aanleiding voor de verklaring was de verstoring van het concert van Lenny Kuhr een paar dagen geleden. De fractievoorzitters van de dertien ondersteunende partijen hebben hun naam aan de verklaring verbonden. 

De moslims van Denk niet. Zij zijn van mening dat er geen sprake was van discriminatie, laat staan Jodenhaat, maar van een legitiem protest. Dit is getuige de beelden die er zijn, een totaal bizarre stellingname, maar niet onverwachts van deze antisemitische partij. Waarom fractievoorzitter Tjerry Baudet van Forum voor Democratie niet mee ondertekende is op moment van schrijven nog niet bekend. Het is wel bekend dat er in de partij en bij Baudet zelf antisemitische tendenzen leven.

Wat betekent het?
Maar goed, wat betekent deze verklaring? Naar mijn idee op zichzelf geen zier. Het is een statement en ja, als zodanig goed. Maar het richt niets uit. Jodenhaat voorkom je er niet mee en wordt er ook niet mee teruggedrongen. Ik sta achter het uitspreken, maar als het daarbij blijft heeft het niet meer dan symbolische waarde. Joodse mensen in Nederland kopen er niets voor. 

Het is sowieso een illusie om te denken dat Jodenhaat ooit over gaat. Het is al zo oud als de mens. Haman in de Bijbel haatte eeuwen en eeuwen geleden al de Joden, om maar eens wat te noemen. Jodenhaat is een geestelijke grootheid en moet ook als zodanig worden verstaan. De geestelijke realiteit is dat het volk van God en van de Messias verdrukt zal worden en vervolgd, enkel omdat ze zijn volk zijn. De duivel en alle kwade machten laten er alles aan gelegen om dat te doen. 

In ons land zijn de gebeurtenissen van 7 oktober de aanleiding om dat wat tot dan toe sluimerde, openlijk ten tonele te brengen. Onder een zwakke vermomming van medelijden met de bevolking van Gaza, worden de meest racistische dingen geroepen. Het zat er al en wordt nu vrijgelaten. De antisemieten nemen daarbij de ruimte die ze krijgen, want dat moet niet vergeten worden: het gebeurt omdat het kan. 
Dat is dan ook de enige waarde die ik in deze verklaring kan vinden: het zou een eerste stap kunnen zijn om tot echte sancties en consequenties te komen voor antisemitische uitingen en daden. Een Joods restaurant aanvallen, antisemitische leuzen roepen bij de opening van het Holocaustmuseum, synagoges bekladden, herdenkingen verstoren, mensen bedreigen (zie maar hier, hier, hier, hier, hier, hier), niet pappen, nathouden en wegkijken, maar optreden! Een voorbeeld? Nog niet zolang geleden werd de IsraĆ«lische ambassade bekogeld met een brandend voorwerp. De dader moet nog worden vervolgd, maar dat mag wat mij betreft op gronden van terrorisme. Behandel het maar als de aanslag die het beoogde te zijn (ook al is het mislukt). Ik herinner mij dat nog niet zolang geleden twee mensen op deze gronden vervolgd zijn voor het gooien van vuurwerk naar een moskee. Zij hebben toen zware straffen gekregen. Dat kan hier dunkt mij ook. Op deze manier voeg je de daad bij het woord en ga je echt opstaan tegen Jodenhaat. Laat daarom deze verklaring niet een losstaand incident zijn, maar pak door en maak van nobele woorden, nobele daden. 

Roelof Ham