Image

Een ex-medium waarschuwt voor na-schoolse satanistische clubs

Artikel
07 februari 2024

In de VS start de ’Satanic Temple’ (het genootschap voor satanisme in de VS, ook wel de satanskerk genoemd) met na-schoolse satanische clubs. Jennifer Nizza, een voormalig medium, schreef er voor 'The Christian Post' een opiniestuk over, wat wij hier voor jullie vertaald weergeven.

Ik ben een voormalig medium die regelmatig met demonen communiceerde. Het begon allemaal toen ik een kind was. Ik herinner me mijn dagen als medium en hoe de vijand het deed voorkomen alsof ik de gemeenschap om mij heen hielp. Er werd mij verteld dat ik een ‘gave’ had en dat ik deze gave moest gebruiken om anderen te helpen in hun pijn, rouw en verlies. Ik geloofde echt dat ik ‘verbinding’ had met de overleden dierbaren van mensen, maar ik werd misleid door satan en zijn onderlingen.

God maakt in zijn Woord duidelijk dat je geen waarzeggerij mag praktiseren en dat de doden niet communiceren met de levenden. Maar ik kende Gods Woord niet en werd dus eenvoudig bedrogen. Ik leed onder de verwoesting die zeker plaatsvindt als jij je inlaat met het demonische. Ik dank God dan ook dat Jezus, in zijn geweldige genade, mij bevrijd heeft uit het Koninkrijk van de duisternis, en nu wijd ik mijn tijd aan het blootleggen van de duistere plannen van de duivel. 
Efeze 5: 11 zegt: ‘En neem niet deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veeleer.’

En toen las ik een post op Facebook van de 'Satanic Temple' die trots aankondigden dat zij een ‘na-schoolse satan club’ begonnen in Cordova (Tennessee). Ik schrok vreselijk en werd er verdrietig van, zeker vanuit mijn achtergrond. De reacties op de post waren zo verontrustend dat ik er bijna niet tegen kon. Het werd weer duidelijk hoe de duivel en zijn onderlingen werken in het misleiden, liegen en manipuleren van veel mensen. Satanisten claimen dat ze niets te doen hebben met het kwaad op zich en zo laten ze hun tempels en clubs onschuldig en uitnodigend lijken. 

Als je ‘The Satanic Temple’ intoetst op Google en je klikt door naar de sites die hierbij horen dan valt het woordgebruik op. Ik werd vooral diep getroffen door woorden als ‘empathie’ en ‘welwillendheid’, die aansluiten bij het verlangen van velen om mensen te willen helpen.  
Ik moet onwillekeurig denken aan Gods waarschuwing aan ons over hoe de vijand zich zal voordoen als hulpvaardig, genezend en onopvallend, net zoals mijn boodschap was toen ik als medium nog ‘helende boodschappen’ mocht doorgeven. 2 Kor. 11: 14 & 15 zeggen: ‘En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.’
Satan is de grote bedrieger en achter zijn aanbiedingen zit altijd een sinister plan. De Heere Jezus zegt in Johannes 10 niet voor niets: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben in overvloed. Ik ben de Goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’
Het is zo belangrijk om je bewust te zijn van de verleidelijke manipulatie. De website van de 'Satanic Temple' verkoopt ook merchandise die abortus steunt.

Lezer, we moeten de geesten beproeven volgens 1 Joh. 4: 1, en dat doen we door het Woord van God. De na-schoolse clubs die worden aangeboden door de 'Satanic Temple' verwelkomen donaties die worden gedaan onder vermelding van ‘hell-raiser’ (een woordspeling die zowel wijst op hel-opvoeder en ondeugende bengels). Dit is niet alleen een woordspeling. Lego-blokken, krijtjes en stiften zijn de spreekwoordelijke wortels die voor de gezichten van ouders worden gehouden, zodat ze hun kinderen opgeven voor iets dat uiteindelijk en ten diepste een val van de duivel is. Ik zeg altijd: ‘De duivel slaat kinderen niet over, omdat ze schattig zijn.’
De vijand wil jouw kinderen wegleiden van Jezus die de enige Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh. 14: 6). Ik was een van die kinderen die door de demonische deur ging die er voor mij was geopend. De 'Satanic Temple' is gekomen om de deur te openen voor jouw kinderen en hoewel het aantrekkelijk kan lijken, zijn de consequenties ervan verre van ideaal.

Ik werd gered door Jezus toen ik 37 jaar was. Ik diende de duivel als medium en vandaag ben ik gedreven tot het delen van wat ik noem de ‘bijwerkingen’ van demonische belasting - en dit is exact wat deze na-schoolse clubs aanbieden achter de illusie van een leuke tijd. 
Nachtmerries, slaapverlamming, angsten, depressie, gezondheidsklachten, het zien van demonen, het horen van demonen, en zelfs fysieke aanvallen zijn kenmerkende symptomen van demonische belasting. De strijd start vaak in het beïnvloeden van je denken, en demonen willen jouw gedachten beïnvloeden zodat het zal leiden naar verdere destructieve gevolgen en acties. Satan maakt vandaag de dag overuren, is mijn mening, omdat hij weet dat zijn tijd kort is en zijn lot bezegeld. Prediker 1: 9 herinnert ons eraan dat: ‘Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.’
De vijand heeft nog steeds dezelfde plannen en zal alles en iedereen gebruiken om zijn kwaadaardige agenda te verwezenlijken, die uiteraard draait om het wegleiden van zielen van God en ze laten delen in het lot dat hem beloofd is. Ik bid dat velen zullen inzien dat dit een geestelijke oorlogsgebied is. 

De oplossing hiervoor is je geloof en vertrouwen op Jezus alleen stellen. Dat zal altijd zo blijven.
We moeten daarom op elk moment waakzaam zijn en nooit stoppen met het waarschuwen tegen de plannen van de duivel, waaronder ook deze na-schoolse satan clubs voor kinderen. Kinderen zijn kwetsbaar, ze hebben geen spiritueel inzicht. En ze moeten weten over Jezus, de Enige die hen kan redden en ze kan beschermen. 

Bron: Christian Post