Image

Geloof in het bovennatuurlijke neemt af én verandert

Artikel
29 augustus 2023

Ken je nog de interesse in energiebanen op en in de aarde? Wichelroedelopers, pendulums, aardstralen en leylijnen, nog niet zolang geleden waren mensen er volop mee bezig. Tegenwoordig hoor je daar eigenlijk niet veel meer over. Dat is niet toevallig. De Stichting Skepsis heeft onderzoek gedaan naar geloof in het bovennatuurlijk en ontdekte: mensen geloven minder in het bovennatuurlijke én waar ze wel in geloven verandert. 

Het onderzoek dat Skepsis heeft uitgevoerd is gedaan in samenwerking met de UvA en Kieskompas. Er zijn 2511 mensen gevraagd op 28 paranormale overtuigingen en verschijnselen. Wat opvalt is dat het geloof in de meest categorieën van paranormale verschijnselen is afgenomen. Vooral voorspellende gaven, energiebanen, telepathie en grafologie worden minder en minder serieus genomen.
Daarentegen stijgt het geloof in bovennatuurlijke wezens als geesten en spoken, aliens en zelfs kabouters en elfjes. Dat laatste klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar hierbij moet gezegd dat de percentages klein zijn en in dat geval geldt dat zelfs bij een kleine stijging in de groei het dan verhoudingsgewijs al snel veel is. 

Verklaring
Deels is dit te verklaren door de opkomst van sociale media waar veel over juist deze paranormale fenomenen wordt gedeeld. Dat heeft effect. 
Maar dat is niet het enige. Het heeft ook alles te maken met de spirituele leegte om ons heen en de onvermijdelijke religiositeit van de mens. Ieder mens gelooft immers ergens in. Zelfs de meest ‘harde sceptici’ - zoals de aanhangers van stichting Skepsis zichzelf bijvoorbeeld graag noemen - geloven in de waarheid die 'harde' wetenschap hen biedt. Al het andere bestaat niet of kan alsnog door die wetenschap verklaard worden. Dit raam, dit frame, bepaalt hun blik op de werkelijkheid en alleen wat dit hen biedt nemen zij voor waar aan. Het is in die zin net zo goed een geloof, want zelfs de meest harde wetenschap kent zijn grenzen als model en is beperkt.
En die drang tot geloof geldt voor alle mensen. Ook al gelooft men niet (meer) in een systeem van waarheden, theologie en de openbaringen van God in zijn Woord, men gelooft altijd ergens in. Er moet een groter verhaal zijn dat de werkelijkheid verklaart en zin geeft. Daar komt geen mens onderuit en dus zie je dat mensen bij gebrek aan meer georganiseerde en diepgaandere religies, teruggaan naar geloof in spoken, geesten, kabouters en aliens.

Het positieve hiervan is dat het mensen potentieel opmerkzamer maakt. Want de realiteit van het kwaad in boze geesten en demonen moet niet ontkend worden. De Bijbel leert ons dat deze wereld werkelijkheid is en velen van ons zullen in de dienst aan de Heer daar ook de voorbeelden van kunnen geven. Dat mensen zich ervan bewust zijn en ook weten en geloven dat dit bestaat kan een extra bescherming zijn om je daar niet mee in te laten.
Tegelijkertijd is het is ook gevaarlijk, want als je niet gelooft in Jezus en zijn evangelie, dan ben je geneigd om verkeerde wegen te gaan. Zowel in de omgang met deze bovennatuurlijke wezens, als wanneer iemand er vanaf wil. Dat kan je van de wal in de sloot helpen.

Eindtijd
Het is goed om te beseffen dat deze verandering daarbij precies past in de Bijbelse lijn van de opname van de gemeente, de Grote Verdrukking en de opkomst van de Antichrist. Lezen we bijvoorbeeld in Openbaring dan zien we daar allerlei bijzondere gebeurtenissen en verschijnselen voorbij komen. We lezen van tekenen in de lucht en van valse wonderen van het kwaad (zie bijvoorbeeld Opb. 13: 13 & 14). Als de mensheid gelooft in het bestaan van bovennatuurlijke wezens, dan is voor deze dingen een kant en klaar antwoord voor handen. Vraag je maar eens af wat voor verklaring de wereld zal geven voor het verdwijnen van zoveel gelovigen in een keer. Hoe logisch om dan te kunnen zeggen dat er aanwijzingen zijn dat 'aliens' of andere paranormale wezens dat hebben bewerkt.

Kortom, ook de ontwikkelingen op het vlak van het geloof in het bovennatuurlijke, kunnen we duiden als een teken van de tijd. Het maakt de geesten van mensen klaar en ontvankelijk voor wat er gaat komen. De duivel gebruikt ook dit als element van zijn masterplan. Hij zet zijn stukken klaar. Maar gelukkig mogen wij weten dat hij kansloos is. Christus regeert boven alles en God zal zijn eeuwige heilsplan volvoeren. Het kwaad is al verslagen en zal dan definitief het onderspit delven. Jezus is en blijft Heer!