Image

Het land Israël is van God

Artikel
18 april 2024

18 april - Op dit moment leven we in een roerige wereld waarin in een moordend tempo ontzettend veel gebeurt. Zeker als we kijken naar Israël. Na de aanval van Iran van dit weekend, houden de volken hun adem in om te zien hoe het verder zal gaan.

Wat ze echter niet weten is dat God het plan allang bepaald heeft en dit tot op de dag van vandaag uitvoert. Ieder land en volk mag haar ideeën hebben over hoe de situatie in Gaza zou moeten worden opgelost en over hoe Israël met Iran moet omgaan, maar het zal uiteindelijk gaan zoals God dat wil en voor ogen heeft in zijn soevereiniteit.

Een belangrijk Bijbels-theologisch uitgangspunt daarbij vinden we in Leviticus 25: 23. Daar zegt God: ‘Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.’ 
Deze heldere woorden mogen een uitgangspunt zijn bij alles wat staat te gebeuren: het land Israël is en blijft Gods land en God heeft het land aan zijn volk gegeven. Daar komt niemand aan of tussen.

Deze wetenschap geeft ons als christenen een heldere lens met een scherpe focus om alles wat gebeurt te duiden en te begrijpen.