Image

Wat betekent ‘From the river to the sea, Palestine will be free’?

Artikel
17 oktober 2023

17 oktober - In deze roerige tijden van oorlog word je op steeds meer plaatsen geconfronteerd met de slogan: From the River to the Sea, Palestine Will be free. Een slogan die makkelijk in het gehoor ligt en die door voorstanders van de vrijheid van Palestina overal gebruikt wordt. Maar wat zegt en betekent deze slogan eigenlijk?

Het was een klein, maar opvallend bericht in de media de afgelopen week: een AH-filiaal in Amsterdam-west had een stuk karton opgehangen in de winkel waarin het personeel zich uitsprak in solidariteit met het Palestijnse volk. Ze wilden meedoen met de demonstratie in Amsterdam van zaterdag 14 oktober, maar moesten werken, dus uitten ze hun sympathie op deze wijze.
De tekst luidde (in het Engels om een of andere reden, maar hier vertaald weergegeven): ‘Jammer genoeg moeten we werken, maar anders zouden wij onze solidariteit met de Palestijnse slachtoffers hebben getoond op de Dam vandaag. Alstublieft, denkt u aan de slachtoffers (meest kinderen) van Gaza. Dit is niet een religieuze kwestie, dit is een humane kwestie.’ Dit getuigenis eindigde vervolgens met de uitspraak: ‘From the River to the Sea, Palestine Will be free.’ Was getekend: ‘xxx AH-team.’
Dit is maar één voorbeeld, maar de slogan was en is op veel meer plekken te vinden. Zo klonk deze ook tijdens de verschillende demonstratie in verschillende Europese landen van de laatste dagen.

Wat betekent deze slogan?
In de meest gematigde variant van deze slogan, verwijst het naar het verlangen van de Palestijnen om een onverdeeld democratisch en vrij land te hebben op de plaats waar nu Israël ligt. De Joden hoeven niet gedood of verjaagd te worden, maar de staat Israël houdt wel op te bestaan, omdat deze plaats moet maken voor een Palestijnse staat. Veel Joden zullen dan als vanzelf wegtrekken, zo is de redenering
Maar dit is niet hoe de meeste mensen deze slogan bedoelen. In de regel verwijst deze slogan niet alleen naar een einde aan de Joodse staats, maar ook naar een land dat vrij is van de Joden. Zo gebruikt de terroristische organisatie Hamas deze spreuk ook: ze willen een Palestina zonder Joden. Ze willen geen Israëlische staat en de Joden moeten of de zee in gedreven worden, of vertrekken en in het ergste geval: gedood. Hoe dat uitwerkt volgens hen hebben we 7 oktober gezien. 

Het bestaansrecht van de Joodse staat en het Joodse volk in een eigen land, wordt in deze slogan hoe dan ook tenietgedaan. Het uitspreken van deze leus is een bedreiging aan het Joodse volk in de staat Israël, want daar moet en zal een einde aan komen. De historische plek die door de God van hemel en aarde is toebedeeld aan hen (zie bijvoorbeeld Jozua 1: 2-4, Gen. 12: 7, 2 Kron. 20: 11, Ezechiël 37: 26 & 26 en vele andere bijbelverzen), zouden ze moeten opgeven. Het land dat op dit moment de enige veilige haven is die ze kennen in de wereld.
Sommigen beweren dat de Joden de koloniale macht zijn die is binnengedrongen in een land dat niet van hun is, maar de claim van de Joden op het land is veel ouder dan welke andere claim op dit moment in de wereld. De slogan 'From the river, to the sea, Palestine will be free' is dan ook een historische onjuistheid.

God regeert boven alles
Een vrij Palestina van rivier tot de zee, zou daarom desastreus zijn en onbijbels. Maar gelukkig mogen we weten dat het niet zal gebeuren, want het land is van God en aan het Joodse volk gegeven. Wat we sinds 1948 zien gebeuren is niet meer dan vervulling van Bijbelse profetie.
Het volk gaat het nog wel veel moeilijker krijgen en zal uiteindelijk meer en meer in het nauw komen, leert ook Gods Woord. Maar God zal hen uiteindelijk verlossen in en door Jezus, hun Messias. Daar mogen wij en zij naar uitzien.