Image

Iran valt Israël aan. Heeft dit profetische betekenis?

Artikel
16 april 2024

Afgelopen zaterdagavond stuurde Iran honderden drones en raketten naar Israël als vergelding voor de liquidatie van een aantal belangrijke kopstukken van de Revolutionaire Garde in Damascus door Israël een aantal weken daarvoor. De aanval mislukte jammerlijk; 99% van alle raketten en drones troffen geen doel en ‘slechts’ één jong Bedoeïenen-meisje, werd door de aanval verwond. Maar wat is de profetische betekenis van deze gebeurtenis?

Laten we voorop stellen dat het niet altijd makkelijk is om de gebeurtenissen profetisch te duiden die zich om ons heen in het wereldgebeuren voltrekken. Er moet hierbij altijd een slag om de arm genomen worden, omdat ons kennen voor nu nog onvolkomen is (1 Kor. 13: 9). 

Profetische lijnen
Dat gezegd hebbende kunnen we wel een aantal profetische (hoofd)lijnen ontwaren in Gods Woord op weg naar de terugkomst van onze Heer. Zo weten we dat het volk Israël meer en meer alleen zal komen te staan. Jeruzalem en het land zullen met de tijd steeds meer mikpunt worden van tegenwerking, spot, propaganda en uiteindelijk ook aanvallen. Verder leert de profetie dat daarmee gepaard het antisemitisme zal toenemen, totdat we in het rijk van de antichrist zoveel vervolging zullen zien dat er sprake is van wat de Bijbel 'Jakobs benauwdheid' noemt (Jeremia 30: 7). Beide profetische ontwikkelingen zien we vandaag de dag letterlijk voor onze ogen voltrokken worden. 

Gog en Magog
In Ezechiël 38 lezen we daarnaast over Gog en Magog die een oorlog tegen Israël zullen beginnen in het laatste der dagen. Verschillende Bijbeluitleggers hebben verschillende verklaringen voor de namen in deze profetie, maar de meesten - waaronder ook wij - zien in deze Gog en Magog de Russische staat. De aangekondigde oorlog uit dit hoofdstuk is er nog niet. 
Maar als je dit hoofdstuk van de profeet Ezechiël leest staat er wel iets opvallends, want als de profetie vertelt hoe deze macht door God met al zijn legers, paarden, ruiters en soldaten wordt gehaald om uit te trekken (vers 4), wordt het volgende in vers 5 daarover gezegd: ‘Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm.’ 
En zoals de meeste mensen wel zullen weten is wat wij nu Iran noemen, het vroegere Perzië. Daar zit ons inziens dan ook een profetisch aanknopingspunt voor de duiding van wat nu gebeurt. Iran of Perzië is immers op dit moment een van de trouwste bondgenoten van Rusland. Als Rusland aanvallen doet in Oekraïne bijvoorbeeld, dan gebruiken ze daarvoor vaak drones van Iraanse makelij. Deze trouwe bondgenoot keert zich nu tegen Israël. Je zou kunnen zeggen: de schaakstukken worden voor het eindspel meer en meer in stelling gebracht. 

Profetische betekenis
En ons inziens is dit voor nu een belangrijke profetische betekenis van dit gebeuren in het Middenoosten van de afgelopen dagen: het laat zien dat we onderweg zijn en dat we niet ver meer af zijn van de voleinding van alle dingen, te beginnen met de opname van de gemeente. Alles komt meer en meer samen, vooral rond Israël het volk van God, precies zoals Gods Woord ons leert. God zal zijn plan volvoeren!  Ons mag dit alles hoopvol omhoog doen kijken, want hoe zwaar en moeilijk ook: onze Heer komt. Maranatha!