Image

Saudi-Arabië bereid tot voortzetten gesprek bij erkenning Palestijnse staat

Artikel
13 februari 2024

13 februari - Voor de moorddadige aanslag van 7 oktober was Israël dichtbij een historisch vredesverdrag met Saudi-Arabië, de leider van de (soenitische) islamitische wereld. Na de aanval van Hamas en de reactie van Israël daarop, werden onderhandelingen gestaakt. Nu hebben de Saudi’s aangegeven nog steeds open te staan voor dialoog en een vrede, maar niet zonder de volledige erkenning van een Palestijnse staat.

De eis van erkenning voor een Palestijnse staat is een nieuwe voorwaarde die gesteld is door het regiem in Saudi-Arabië. Het geeft de veranderde wereld en verhoudingen in het Middenoosten weer na 7 oktober. De banden met Israël kunnen alleen aangehaald worden als er erkenning komt voor een Palestijnse staat naar de grenzen van 1967 met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, zo klinkt het uit Riyad. Deze erkenning moet uit meer blijken dan alleen woorden. Er moeten ook serieus stappen zijn gezet om dit mogelijk te maken. Pas dan kan er weer gepraat worden.

Profetische duiding
Wat zegt dit over de Gods profetische tijdlijn? Dat is lastig te duiden, zo vinden wij. Sommige bijbelleraren claimden bijvoorbeeld dat het vredesproces van voor 7 oktober, de voorbode was van de openbaring van de antichrist (Opb. 6: 2, 1 Tess. 5: 3). Zo gauw deze vrede gesloten was, zou de antichrist zich (kunnen) openbaren, dus de opname van de gemeente was dicht bij. Dat bleek niet waar te zijn na 7 oktober vorig jaar. De ontwikkelingen rondom Saudi-Arabië zouden desondanks nog steeds heel goed in dit patroon kunnen passen. De oorlog van Israël en Hamas zou bijvoorbeeld een breekijzer kunnen worden tot een schijnvrede en/of een mogelijkheid voor de antichrist om zich te openbaren in dat hij ‘vrede’ brengt in dit conflict, waar menselijkerwijs geen opening wordt gezien. Maar het zou ook anders kunnen gaan, dat heeft de recente geschiedenis ons geleerd.

Eén ding weten we echter wel met zekerheid: God heeft een plan met Israël en het land dat zij bewonen. Het is beloofd aan hen. Dat lezen we al in Genesis als God het land toezegt aan Abraham, Izaäk en Jakob en hun nakomelingen (bijvoorbeeld Gen. 13: 14 en 15). Wat er in de wereld ook gebeurt, dat zal blijven bestaan. God zal het land aan hen doen toekomen, Jezus zal hun Koning en Messias zijn en zij zullen van heinde en ver komen (Ez. 37) om in het land te wonen in vrede en veiligheid (bijvoorbeeld Jes. 66).