Image

Het verdeelde huis van de duisternis

Opinie
07 juni 2024

Opvallende ontwikkelingen van het progressieve front: het huis van 'vooruitgang’ is tegen zichzelf verdeeld aan het raken. De waanzin van de woke begint zichzelf in de staart te bijten en de eerste tekenen van verval dienen zich aan.

Als er één kenmerk is van het kwaad, dan is het wel dat het zichzelf op de eerste plaats zet. Het kwaad is bovenal egoïstisch ten kosten van alles en iedereen. Dit is al het geval bij de heer van het kwaad, de duivel. Hij meende zelf belangrijker te zijn dan God en plaatste zichzelf op de eerste plek in zijn rebellie. Hij sleepte vele gevallen engelen met zich mee in zijn val en maakte dat de mens zondigde en zo Gods goede schepping stuk maakte. Dat alles deert de duivel niet, want het gaat hem om hemzelf. 
En dit patroon zie je steeds weer terugkomen in het rijk van het kwaad. Daarom is er ook steeds iets nodig om mensen in het gareel te houden als het kwaad samenkomt: angst en terreur is een goede drijfveer, maar ook een gezamenlijke vijand werkt altijd. En dat brengt ons op bij het hier en nu. 

Monsterverbond
Er is in deze wereld een monsterverbond ontstaan tussen links-extremistische, marxistische groepen, LHBTI-ers, milieuactivisten enerzijds met fundamentalistische islamisten anderzijds rondom 'de Palestijnse zaak’. Queers for Palestine is daarvan misschien wel het meest extreme en ridicule voorbeeld. En wat er nu aan het gebeuren is, is dat deze groepen onderling de strijd beginnen aan te gaan.
Het moet ons als christenen die deze hele beweging als een geestelijke ontwikkeling duiden, niet verbazen. De onderlinge verdeeldheid steekt de kop, want het vijanddenken (de Joodse staat en de Joden) is natuurlijk niet genoeg grond voor een echte en blijvende verbinding. De machten van het kwaad mogen elkaar vinden in de haat voor het volk van God, maar dat is slechts tijdelijk. Het rijk van satan is tegen zichzelf te sterk verdeeld. 

Dit zagen we recent al in de Amerikaanse stad Philadelphia. Tijdens een Pride mars aldaar werd de LHBTI-gemeenschap tegengehouden door een groep linkse pro-Palestina demonstranten die hen de weg versperden. Een ander voorbeeld hiervan is de stad Hamtrack (Michigan), waar een moslimgemeenschap de handen ineensloeg met links-progressieve krachten om een moslimmeerderheid in de lokale gemeenteraad te krijgen. Dat lukte. Het eerste dat deze raad vervolgens deed was de LHBTI-vlaggen weghalen van openbare gebouwen. De progressieve gemeenschap voelde zich verraden, want ze steunden toch deze onderdrukte minderheid in het hun ogen o zo racistische, blanke land?! 

Een huis verdeeld
Het zou mij niet verbazen als we dit soort zaken vaker gaan zien. We spreken hier immers nogmaals met recht over een monsterverbond, gesloten om een gezamenlijk vijanddenken en geïnspireerd door het kwaad. Zulke zaken houden geen stand, omdat ze verder niets gemeenschappelijks delen. Wat heeft immers de fundamentalistische islam gemeen met iets als de queer-gemeenschap? Totdat er iemand komt die met alle trucjes van het kwaad deze groepen toch weet te verenigen, zal dit proces van onderlinge verdeeldheid en strijd door blijven gaan. De nazi’s wisten dit en regeerden daarom met angst en vanuit een gezamenlijk vijandbeeld, Stalin wist dit en deed evenzo, Kim Jong Un weet dit en gebruikt dezelfde trucjes van angst, het vijanddenken gecombineerd met isolement en propaganda om zijn bewind in stand te houden. Zij zijn daarin allen een voorafspiegeling van het komende rijk van het kwaad dat wereldwijd zal zijn tijdens de Grote Verdrukking. Ook dan zal dat via dit soort middelen gaan, want het kwaad houdt van zichzelf geen stand. Maar ook dan is het slechts tijdelijk, want God is Heer!

Roelof Ham