Image

Is de Derde Wereldoorlog aanstaande?

Artikel
17 januari 2024

De wereld lijkt steeds meer op een kruitvat dat zomaar kan exploderen. Het enige wat nodig lijkt, is een vonk. Kunnen we binnenkort zo’n vonk verwachten?

Een gevaarlijke wereld
De wereld kent een aantal hotspots waar het zomaar fout zou kunnen gaan en waar de kans op een wereldwijde escalatie reëel is. De belangrijkste daarvan zijn:

1. Korea
Volgers van de ontwikkelingen in Noord-Korea maken zich grote zorgen over de veranderde toon van het regiem in Pyongyang. Kim Jong-un slaat steeds dreigendere taal uit, die wel eens zou kunnen wijzen op een aanval. Het land voelt zich gesterkt door de deal met Rusland waardoor zij een bondgenoot hebben gewonnen. Ook hebben ze door de deal toegang gekregen tot grondstoffen die ze voorheen niet (meer) hadden en is er Russische militaire technologie naar de Koreaanse communisten gegaan. De lancering van een hypersonische raket op 16 januari was daarvan een voorbeeld. 
Als Noord-Korea een daad van oorlog pleegt richting het zuiden en/of richting Japan, dan ontstaat onmiddellijk een regionaal conflict waar de VS zeker bij betrokken zullen zijn, en daarmee ook de partners van AUKUS (Australië en het VK) alsmede de strategische partners in de Indo-Pacific Alliance (Japan, de Filippijnen, Thailand).
Net als in de jaren ’50 van de vorige eeuw zal China in dit conflict ook een rol spelen. Zij zien militaire operaties op het Koreaanse schiereiland als relevant voor hun bestaan en politiek. Het is immers in hun achtertuin. Nu de Russen tevens een bondgenoot van de Noord-Koreanen zijn geworden, zullen ook zij zich niet onbetuigd kunnen laten. Zie hier de ingrediënten voor een grote oorlog op wereldschaal.

2. Taiwan
Taiwan is in China’s ogen een afvallige provincie die terug moet keren in de schoot van het moederland. Daar is China nooit onduidelijk over geweest. Reünificatie is onvermijdelijk, zo klinkt het voortdurend uit Peking. Dit heeft de Communistische Partij bijvoorbeeld opnieuw laten weten na de uitslagen van de recente verkiezingen op het eiland. In officiële communicatie is zelf het jaartal 2027 al genoemd als het uiterste jaar waarin het moet gaan gebeuren. Het Chinese leger is dan ook al jaren bezig met een gigantische inhaalslag. Hun doel is om te kunnen wedijveren met de Amerikanen qua militaire macht in de lucht en op het water. 
De VS daartegenover hebben bij monde van verschillend presidenten steeds weer uitgesproken dat zij Taiwan zullen steunen. Daarbij staat de politieke relatie tussen China en de VS steeds meer onder druk en spanning. Mocht China Taiwan willen inlijven, dan zal daardoor een groter conflict een feit zijn. Het zal op z’n minst lijden tot grote economische schade voor de wereldeconomie, maar net als bij Korea zal dit conflict dan al snel (en wellicht zelfs onvermijdelijk) overslaan in minimaal een regionaal conflict en wellicht erger.

3. Het Midden-Oosten
Het Midden-Oosten is al decennialang een onrustige regio. Vele oorlogen zijn er gevoerd in de vorm van burgeroorlogen, regionale oorlogen tussen staten en zelfs bredere internationale oorlogen waarbij vele staten betrokken waren (bijvoorbeeld de twee Golfoorlogen). Het broeit altijd in het Middenoosten. Op dit moment is de oorlog tussen Israël en Hamas gaande, woedt er al jaren een proxy-oorlog in Jemen (waar landen uit de regio via lokale partijen met elkaar strijden) en is er veel onrust rondom Iran. 
De laatste dagen is er al een verdere escalatie zichtbaar. De Houthi’s in Jemen die door Iran worden gesteund, vallen schepen aan op de belangrijke internationale scheepvaartroute over de Rode Zee. De VS hebben samen met de UK en Nederland een reactie gegeven in luchtaanvallen op Houthi-doelen. Iran heeft verschillende doelen aangevallen in Irak, Syrië en zelfs Pakistan. Iran is een van de trouwste bondgenoten van Rusland en levert bijvoorbeeld drones aan het land voor de oorlog tegen de Oekraïne. Ook werkt Iran aan een kernwapen waarvan de meeste kenners zeggen dat de realisering daarvan niet lang meer op zich zal laten wachten. In dat geval kent de regio drie kernmachten. Verder blijft er altijd de dreiging van Islamitische terroristische groepen als IS, Hezbollah, Hamas en dergelijke. En dat allemaal in een regio die strategisch voor de wereldhandel en voor de levering van fossiele brandstoffen van levensbelang is. 
Er is op de wereld daarom geen ingewikkeldere regio dan het Middenoosten. Het hele gebied is volatiel; de vlam kan zo in de pan slaan. En dat is dan ook het grootste gevaar: dat iemand een fout maakt en daarmee een kettingreactie in werking zet die vele landen met zich mee zal slepen. Zo kan een regionaal conflict al snel ontaarden in meer als bijvoorbeeld Rusland, Turkije (NAVO-bondgenoot) en de VS erbij betrokken raken. De belangen zijn groot.

4. Europa
De laatste potentiële brandhaard is Europa. Op het continent woedt de oorlog in de Oekraïne. Het conflict lijkt zich vooralsnog te beperken tot dit land, maar verschillende militaire experts vrezen voor escalatie. Dit kan op twee manieren. Ten eerste door een onbedoelde daad van oorlog van de Russen. Hun artillerie beschiet immers heel de Oekraïne tot vlak aan de grens. Als dit een keer fout gaat (wat het al bijna een aantal keren gebeurde) en raketten zwaaien of naar Polen of Roemenië, zou de vlam zomaar in de pan kunnen slaan. Beide landen zijn NAVO-partners en zullen dan artikel 5 van het verdrag (een aanval op een is een aanval op allen) inroepen. Daarbij is vooral Polen in zichzelf ook een formidabele militaire macht aan het worden in Europa waardoor per definitie een regionaal conflict geboren is. 
Een andere mogelijkheid is dat de westerse landen hun steun aan de Oekraïne dusdanig verminderen dat het land niet meer genoeg middelen heeft om de Russen tegen te houden. Hierdoor zullen de Russen effectief deze oorlog winnen en zal Poetin dit deel van zijn grotere plan verwezenlijken. Dit plan is daarmee echter niet af. Het behelst ook het innemen van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen). Daar is Poetin helder over geweest. Het zou daarom zo maar kunnen dat hij ook deze landen wil inlijven en daar acties voor zal ondernemen, mocht hij daarin een reële kans zien. Maar deze landen zijn lid van de NAVO, denkt u wellicht, dat zou Poetin niet aandurven. Tja, dat is maar de vraag. Als de Amerikaanse aandacht elders ligt (zie boven), of Trump wordt opnieuw de president van de VS en zet zijn isolationistische koers wederom in, dan zou het zomaar zover kunnen komen. Ook dan is er sprake van een wereldoorlog waarbij alle delen van de planeet betrokken zullen zijn. 

En dan hebben we het nog niet over een scenario waarbij meerdere van deze potentiële conflictgebieden tegelijk ontvlammen in een staat van actieve oorlog. 

Bijbel
Of het daadwerkelijk tot oorlog komt, blijft koffiedik kijken. Zoals we de laatste jaren vaak hebben gezien: de gebeurtenissen in het wereldgebeuren laten zich niet makkelijk voorspellen of voorzien. Toch is wat hierboven beschreven is, geen vergezochte fantasie. Veel militaire experts en analisten maken zich in toenemende mate zorgen over mogelijke escalaties in de genoemde gebieden. 

Wij als christenen mogen hierin opnieuw een teken van de tijd zien. Was het immers niet onze Heer Jezus zelf die als een van de tekenen van zijn komst wees naar oorlogen en de geruchten van oorlogen in Matteüs 24: 6: ‘U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.’ Hij zegt er vervolgens bij dat wij hier niet van moeten schrikken en ons daardoor niet uit het veld moeten laten slaan: ‘Pas op, wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’  Dat er in de wereld steeds meer en meer weer op de oorlogstrom wordt geslagen heeft dan ook alles te maken met de terugkomst van onze Heer. Het is een van de weeën waar onze Heiland naar verwijst.

Daarnaast weten we dat in de laatste dagen van de Grote Verdrukking het paard van oorlog zal uittrekken over de wereld. Dit rode paard (Opb. 6: 3) zal de vrede van de aarde wegnemen en het maken dat de mensen elkaar gaan afslachten. De ruiter op dit paard draagt dan ook een groot zwaard.
Oorlog is onvermijdelijk. Het zal de wereld treffen. Deze oorlog zal uiteraard niet zomaar uit de lucht vallen, maar ook in bepaalde aanleidingen, oorzaken en gebeurtenissen haar oorsprong vinden. Daar bereiden de tijden zich nu al op voor en ook dat zien we in de ontwikkelingen in de tijd terug.
Daarbij zwijgen wij nog maar van Israël en de oorlogen die zij voor de kiezen zullen krijgen in deze laatste dagen.

Maar in die dagen zijn we nu nog niet. Wij leven nog altijd in de tijd van de weeën. Laten we dan ook blijven bidden voor vrede, in de eerste plaats voor vrede voor Jeruzalem over Gods volk en daarna ook over de hele wereld. Maar wat er ook gebeurt, laat het ons niet van de wijs brengen. Laten we de woorden van Jezus over ons tijdsgewricht serieus nemen als Hij zegt: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en heft uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is (Lukas 21: 28).’