Image

Is hoop besmettelijk?

Opinie
17 april 2024

In het Reformatorisch Dagblad van 11 april stond een zeer lezenswaardig artikel over de invloed van ervaringsverhalen rondom het vrijwillig gekozen levenseind en euthanasie. De vraag van het artikel was of dit soort verhalen anderen aanzet om ook stappen op dit pad te zetten? Met andere woorden zijn wanhoop en een doodswens besmettelijk? 

In het artikel wordt het antwoord op deze vraag al snel duidelijk: ja, dat is het. Het fenomeen heeft zelfs een naam: het Werther-effect. Dit verwijst naar een roman van de Duitse schrijver en dichter Goethe die ‘Das Leiden des jungen Werthers’ schreef in 1775 wat aanzette tot een golf van zelfdodingen, waarna het werk werd verboden. Ook alle geïnterviewde organisaties, ethici en psychiaters pleiten daarom voor grote terughoudendheid. 

Maar als wanhoop besmettelijk is, is hoop dat dan ook?

Het lijkt er wel op! Klinisch psycholoog Paul Verhaeghe (emeritus hoogleraar) stelt dat hoop aanstekelijk werkt: ’42% van de mensen krijgt zelf hoop van hoopvolle daden en woorden van anderen en 60% van de mensen vindt het leuk om te horen waar anderen hoop van krijgen.'

Het besmettelijke evangelie
Dit klopt ook exact met wat we in Gods Woord leren. Daar is de hoopvolle boodschap van de opstanding van Jezus de grootste inspiratiebron voor mensen. De boodschap van hoop die zegt: de dood heeft niet het laatste woord, de zonde kan worden weggedaan, want Jezus leeft en Hij zal alle dingen nieuw maken (Opb. 21)!
Al eeuwen lang verspreidt dit goede nieuws zich door de wereld als een niet binnen de perken te houden vuur door de passie van de vervulling met de Heilige Geest (Handelingen 2). Deze levensveranderende boodschap van het evangelie heeft miljarden bereikt, het heeft mensen hoop gegeven in geloof door genade. Niets is of was er tegen bestand en wat er ook is geprobeerd: het kon en kan niet tegengehouden worden.

De vraag is echter wel hoe besmettelijk wij zijn als ‘geïnfecteerden’ van Christus? Want hoop is besmettelijk en de boodschap van hoop in Jezus verspreidt zich het snelst door de meest hoopvolle en enthousiaste mensen van Hem heen. Zien mensen de hoop die in ons is (1 Petrus 3: 15)?
Dr. Martin Luther King zei het zeer krachtig: ‘Everything that is done in the world, is done by hope’. Wat zoveel betekent als: alle grote dingen die gedaan worden en die de moeite waard zijn om te doen, worden gedaan in, door en uit hoop. De besmettelijke hoop, die kan dienen als een tegenwicht voor de tijden van wanhoop, neerslachtigheid en leegte die onze tijd zo kenmerkt. Dat is de kracht van ons geloof en het evangelie van Christus.

Roelof Ham