Image

Jongeren willen vooral rijk zijn

Opinie
13 maart 2024

Afgelopen week verscheen er een interessant onderzoek over geld en jongeren van Wijzer in Geldzaken, een initiatief van het Minsterie van Financiën. Zij onderzocht hoe jongeren tegen geld en geldzaken aankijken. Het onderzoek vond plaats onder meer dan 1000 jongeren en wat blijkt: de meesten van hen willen niets liever dan rijk zijn, voor 45% is het zelfs een levensdoel.

Hebzucht
Nou is het natuurlijk heel eenvoudig om hier een mening over te hebben. Als christenen weten we toch dat geld niet gelukkig maakt en is het niet Paulus die ons al leert dat de wortel van alle kwaad geldzucht is (1 Tim. 6: 10)? Misschien gaan er wel gedachten door uw hoofd over de oppervlakkigheid van ‘de jeugd van tegenwoordig’. 
Maar wees voorzichtig, want de jongeren van vandaag zijn onze jongeren. Zij zijn wie ze zijn, omdat wij ze zo hebben gemaakt, omdat ze het van ons hebben afgekeken. Ziend op ons zien ze volwassenen in een samenleving die hen voorhouden: geld maakt wel gelukkig. En dus is rijkdom het belangrijkste, ja voor velen zelfs het ultieme doel in het leven. En wat ze zien dat nemen ze over. In het onderzoek wordt dit ook duidelijk, want zogenaamde ‘finfluencers’ (social media influencers of financieel gebied) oefenen veel invloed op jongeren uit.

Teken van de tijd
Het moet ons dus niet verbazen dat de hebzucht van de mens van onze tijd, zo gretig ingang vindt in onze jongeren. De mensheid wordt immers al sinds Adam en Eva en hun val gedreven door drie zaken: geld, seks en macht. En juist in tijden en samenlevingen waar er niets is dat naar een Hogere waarde of God wijst, blijft er niets anders over dan deze vleselijke begeertes van het zondige hart. Het is zoals in de dagen van Noach en in de tijd van de rechters: ieder deed wat goed was in eigen ogen en het ging van kwaad tot erger en erger en erger. Dit is niet voor niets ook een kenmerk van de eindtijd. Jezus zegt al dat het zal zijn als in de dagen van Noach (Mt. 24: 37-39), wat betekent: iedereen zal zijn leven leiden zoals altijd, zonder met God of gebod rekening te houden. 

Wat de resultaten van dit onderzoek daarom bovenal duidelijk maken is dat er kennelijk een leegte is, die men met geld probeert op te vullen. Maar geld kan niet geven wat mensen erin zoeken. Dat kan alleen gevonden worden in Jezus die Christus is en die in het vlees is gekomen om mensen te redden. In plaats van neer te kijken op onze jongeren, mag dit onderzoek daarom een spiegel zijn en ons aanzetten om met nog meer passie mensen van Jezus en zijn verlossing te vertellen.