Image

Klimaattop Dubai begonnen

Artikel
30 november 2023

Vandaag begint in Dubai COP28, de jaarlijks terugkerende klimaattop van de VN. Vertegenwoordigers van 197 landen komen naar Dubai om te spreken over de stand het klimaat. Een mooi initiatief om samen iets goeds te willen doen en te willen vormgeven voor de schepping, maar de praktijk van deze top laat zien hoe de mens ook hierin zichzelf als zondaar weer in de weg zit.

70.000 deelnemers en bezoekers
Naast vertegenwoordigers van landen en regeringen, komen er nog eens duizenden en duizenden naar Dubai. Zij komen niet met de fiets of de benenwagen, maar nemen het vliegtuig. Het gaat totaal om circa 70.000 mensen. Hierbij zitten regeringsfunctionarissen en hun staf, maar ook activisten en zelfs vele lobbyisten van bijvoorbeeld de fossiele industrie. Op de vorige top waren zelfs meer lobbyisten van deze industrie aanwezig dan afgevaardigden van de VN. Hun taak is om potentiële afspraken die hun sector zouden schaden, zoveel mogelijk tegen te gaan en af te zwakken. Dat dit ten koste gaat van het tegengaan van de klimaatveranderingen is daaraan ondergeschikt. Hier zien we de hypocrisie van mensen en hoe het eigen belang hoogtij viert.
Onder de 70.000 bezoekers zitten verder bijvoorbeeld koning Charles van het Verenigd Koninkrijk, filmster Leonardo di Caprio en waarschijnlijk ook filmsterren als Idris Elba en Matt Damon. De zangwereld laat zich daarnaast ook niet onbetuigd, want zangeres Ela Goulding zal aanwezig zijn. Een beroemde goeroe en spiritueel leider van India, yogi Sadhguru is ook van de partij. Wat deze mensen als experts over het klimaat bijdragen aan de overleggingen is ons een raadsel. Tegelijkertijd laten belangrijke wereldleiders als Xi Jinping, Joe Biden en Narenda Modi het afweten. Ook paus Fransiscus was van plan te komen, maar ziekte verhindert hem. 
Je kunt je gezien dit alles met recht afvragen hoeveel het klimaat gebaat is bij al deze tienduizenden reizigers en bezoekers in Dubai, ook gezien hun expertise of gebrek daaraan. Wat voegt het toe voor het klimaat dat zij er zijn? Terecht kan dan ook de vraag gesteld worden welke motieven hen ten diepste drijven?

Dubbele pet
De voorzitter van de klimaattop is de minister van industrie van Dubai, sultan Al Jaber. Hij is ook de CEO van het staatsoliebedrijf van de Emiraten. Hij heeft dus een dubbele pet op. Dat bewees ook de BBC die met gelekte documenten aantoonde hoe deze minister de top wilde gebruiken om met zeker 15 landen afspraken te maken over de levering van fossiele brandstoffen. Ja, het klimaat is mooi, maar niet als het op mijn portemonnee aankomt zal de sultan gedacht hebben.

Schaamteloze zelfpromotie
Dubai ondertussen heeft de top aangegrepen als een middel tot zelfpromotie. Ze hebben een soort van wereldtentoonstelling-achtig paviljoen ingericht, waar iedereen kan komen kijken. Het is groots en nieuw gebouwd. Niet echt milieuvriendelijk.

Een zinloze stapeling van afspraken
De top in Dubai is overigens niet de eerste klimaattop. De COP is immers een jaarlijks terugkerend fenomeen. Er liggen dus al stapels en stapels klimaatverdragen klaar.
Een van de belangrijkste van de afgelopen jaren was de top in Parijs in 2015. Toen werd de afspraak gemaakt dat de opwarming van de aarde zou worden gestopt op 1,5 graad. Dan immers zouden de veranderingen te overzien en te managen zijn. Ondanks deze afspraak werd van de week opnieuw weer duidelijk hoe dit bij lange na niet gehaald gaat worden. De wereld stevent op dit moment af op een stijging van 2,5 tot 2,9 graden.

De mens - goede intenties, zondige harten
En zo worden wij opnieuw weer geconfronteerd met de weeffout in het denken rondom het klimaat, ook bij deze COP28. Iets waar wij als Het Zoeklicht al vaker over hebben geschreven. De mens die voor het klimaat wil staan is vol goede intenties, daar twijfelen wij niet aan. Maar hij gaat voorbij aan de aard van zichzelf. Goede intenties brengen namelijk geen oplossingen. Een Engelse uitdrukking zegt: ‘de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties.’ 
Helaas is dat ook hier bij de klimaattop in Dubai, weer het geval. Mensen hebben niet echt het belang van de schepping en het klimaat voor ogen. Het eigen belang prevaleert daarboven (de lobby van de fossiele industrie, de zelfverheerlijking van beroemdheden die de top aandoen, de dubbele petten die men op heeft en de zelfpromotie hebben we beschreven). De top met meer dan 70.000 bezoekers loopt daarbij over van de hypocrisie, want waar de gewone burger niet meer moet vliegen, geldt dat voor deze 70.000 ‘klimaathelden’ kennelijk niet. 
Tel daarbij op dat er al stapels verdragen liggen die nu al niet het gewenste effect hebben, omdat de mensheid zich er niet voldoende aan houdt en je ziet in het groot hoe het gesteld is met ons. We mensen zijn door en door slecht. Ondanks misschien goede intenties, zullen we altijd weer gaan voor eigenbelang en kiezen voor slechte zaken omdat we menen daar beter van te kunnen worden.

De Bijbel leert dit al. Zowel in de inhoudelijke openbaringen van God als in de concrete en praktische verhalen van Bijbelse figuren. Steeds weer blijkt: hoe we ook ons best doen, niemand is perfect. Alle mensen zijn zondaren en ontberen daarom de nabijheid van God. Maar er is een oplossing in Jezus. Hij is het middel van God dat gegeven is om ons te redden en te verlossen. Zijn genade verandert mensenharten en maakt het mogelijk te groeien. Heiliging noemen we dat, zodat we steeds meer op Jezus gaan lijken en zonden die geboren worden in egoïsme en eigenbelang overwinnen, omdat Hij ons hart verandert. Daarin alleen ligt een werkelijke verandering.