Image

VN waarschuwt klimaatacties niet voldoende: 2,9 graad opwarming ligt in het verschiet

Artikel
21 november 2023

Het ‘Emmissions Gap Report’ van 2023 dat door verschillende klimaatexperts voor de VN is samengesteld, stelt dat de wereld niet genoeg doet om de temperatuurstijging op aarde adequaat te ondervangen. De wetenschappers houden rekening met een temperatuurstijging van 2,5 tot 2,9 graden. Bijna het dubbele van de heilige 1,5 graden van het klimaatakkoord van Parijs. Wat is hier aan de hand?

Het rapport van de VN laat zien dat landen wel iets doen. Ten tijde van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 leek het erop dat 2030 16% meer uitstoot van broeikasgassen zou kennen dan in 2015. Dat is nu nog maar 3% meer. Toch is het bij lange na niet genoeg. Zoals het nu lijkt komen we uit op een temperatuurstijging tussen 2,5 en 2,9 graden deze eeuw. Het rapport roept daarom op tot meer ambitie, vooral bij rijke en geïndustrialiseerde landen. 

Bakken met geld, te ‘weinig’ resultaat
In de strijd tegen klimaatverandering gaat ontzettend veel geld om. Er wordt veel geïnvesteerd en ook veel verdiend. Het is ondoenlijk om dat volledig in kaart te brengen. Een goede indicatie van hoeveel dat daadwerkelijk is, bieden de bedragen die overheden uitgeven aan het klimaat.

Een kleine zoektocht met Google laat zien dat de wereld als geheel tussen 2019 en 2020 632 miljard dollar heeft heeft uitgegeven aan het tegengaan van klimaatverandering en die uitgaven zijn stijgende. Daarvan is 321 miljard dollar publiek geld. De rest wordt opgebracht door de private sector, het bank- en financiële wezen en individuele huishoudens.
In Europa heeft de EU tussen 2014 en 2020 220,8 miljard Euro uitgegeven aan klimaat. Dat is 20,59% van het totale budget dat de EU ter beschikking heeft. Ook dit neemt verder toe, want in de periode 2021-2027 heeft de EU zelfs 30% van haar budget beschikbaar, wat neerkomt op ruim 2 triljoen Euro.
In de VS zijn deze getallen al even astronomisch. In 2021 gaf men 27 miljard uit aan klimaatverandering vanuit de federale overheid. In 2023 zal dit uitkomen op 45 miljard dollar. Het komende decennium wordt er zelfs gesproken over 500 miljard dollar onder drie ingevoerde wetten.
Voor Nederland zijn de getallen niet boven tafel te krijgen, maar via het klimaatfonds is er alleen al 35 miljard beschikbaar de komende jaren en dat naast de maatregelen die via regulier beleid in de begroting zijn opgenomen. 

We beseffen het is een beetje appels met peren vergelijken met deze cijfers, maar een ding tonen al deze cijfers wel heel duidelijk aan: er gaan miljarden en miljarden om in de wereld rondom klimaatveranderingen. Aan overheidsgeld, maar daarbovenop ook nog eens vele miljarden aan particulier en privaat geld. En nu zeggen de klimaatwetenschappers van de VN: het helpt allemaal niet genoeg. Zelfs met deze gigantische bedragen voorkomen we opwarming van de aarde niet en blijven we niet binnen de 1,5 graad die nodig is. Er is meer ambitie nodig.

Bakken met geld, maar de mens is het probleem
Er zullen allerlei verklaringen gegeven kunnen worden voor deze ontwikkeling. De kenners zullen over elkaar heen vallen om de wereld te overtuigen hoe het dan wel moet met plannen, beleidsvoornemens en voorstellen.
Wij als christenen weten echter dat het ware antwoord op de vraag naar het waarom hiervan, dieper gaat. Dat ligt namelijk in de aard van de mens. De mens is in essentie een zondig wezen, leert de Bijbel (zie bijvoorbeeld Rom. 3). Als zondaren worden we gedreven vanuit onze menselijke begeerte. We zijn egoïstisch, hebzuchtig en liefdeloos. Lossen we het een op, zullen we het ander kapotmaken, alleen maar om er zelf rijker of beter van te worden. Het is en blijft dweilen met de kraan open. 
Je ziet de waarheid hiervan heel duidelijk ook in de klimaatbeweging zelf. Velen van hen die zich actief inzetten voor het klimaat, vliegen bijvoorbeeld gerust de wereld over voor vakanties en andere zaken. Politici als Frans Timmermans en Rob Jetten zijn daar bekende voorbeelden van. Maar laten we onszelf niet beter rekenen. Ook wij vallen steeds weer in zonden, zelfs als kinderen van God. 

De Bijbel leert ons daarom dat geen mens zichzelf kan verlossen of redden. Dat geldt ook voor het klimaat en de veranderingen die als gevolg van ons handelen daarin optreden. De mens is te zondig en slecht in zijn hart en zal zichzelf niet verlossen. Het klimaat zullen wij dan ook niet kunnen redden. Er is maar een weg tot een wezenlijke verandering en die loopt via Christus. Bekeren wij ons en worden wij uit genade opnieuw geboren, dan kan onze hartsgesteldheid echt veranderen. Anders niet. 

Helaas blijkt de waarheid hiervan in het rapport van de VN en de vele miljarden die kennelijk ook het verschil niet maken.

De wereld heeft Christus nodig wil zij echt een fundamentele ommezwaai maken. Een verandering van het binnenste en het hart van de mensen is alleen mogelijk in en door Hem.