Image

Oorlog is smerig, maar wat Hamas doet is van een andere orde. Waarom zien velen dat niet?

Opinie
22 oktober 2023

23 oktober - Dit opiniestuk is stevig en tot op zekere hoogte controversieel. Wat ik hier schrijf zal namelijk voor menigeen een schop tegen het zere been zijn. Ik betoog dat de houding van progressief links en van een zekere groep van de moslims in ons land, uiteindelijk onversneden en demonisch geladen Jodenhaat is. En dat nog geen 80 jaar na de oorlog, in een land dat elk jaar op 4 en 5 mei roept: ‘Dit nooit weer.’

In oorlog gebeuren smerige en verdrietige dingen. Ze worden gedaan door alle betrokken partijen, maar het ene kwaad is niet gelijk aan het andere kwaad. Dat geldt ook voor de oorlog tussen Israël en Hamas. Wat Hamas heeft gedaan op 7 oktober in Israël en in de tijd daarna in Gaza, is van een kwaadaardigheid die geen gelijke kent. Zowel Joden als Palestijnen zijn daar het slachtoffer van. Doet Israël dan alles goed? Nee, maar wat Hamas is en doet is van een diepere, kwaadaardige grootheid. Toch wordt dat in veel kringen - met name onder zekere links progressieve en moslimkringen - niet gezien. Hoe kan dit?

Satan haat het volk van God
Er is bij satan en zijn trawanten een diepe haat tegen de Joden. Het is Gods oogappel (bijvoorbeeld Zach. 2: 8, Deut. 32:10) en het is het volk van de Messias. Dit volk zal in de toekomst ook weer voorwerp zijn van Gods grote en machtige handelen en Jezus zal door hen herkend worden als hun Messias (Zach. 12: 10). Dat alleen al maakt dat satan er alles aan zal doen om de Joden aan te pakken. Daarbij gebruikt God in de Bijbel de volken en de demonische vorsten daarachter tevens om het volk te tuchtigen en tot inkeer te brengen. Maar altijd komt er ook een ommekeer en een verlossing. Uiteindelijk zal Gods volk dan ook gered worden (Rom. 11).
Maar in de tussentijd is er de haat van het kwaad. Dit heeft geleid tot aanvallen, veroveringen, ballingschap, vernietiging van Jeruzalem tot twee keer toe, de diaspora, pogroms, de holocaust, de oorlogen van de 20e eeuw en terreur die het land ten dele is gevallen in recente tijd. Dat is geen historische toevalligheid, maar geestelijke strijd. Jodenhaat is daarom dan ook van alle tijden. In de Bijbel zien we het bijvoorbeeld bij Bileam en Balak en in de geschiedenis van Haman en Esther en tot op de dag van vandaag is het nooit weggeweest. 

De linkse progressieve elite
De linkse omroepen, media en intelligentsia aan de universiteiten van het westen, lijken de kant van de Palestijnen te kiezen. De filmpjes van pro-palestina demonstraties op universiteitsterreinen zijn bijvoorbeeld overal te vinden. Extinction Rebellion kiest partij door de Palestijnse vlag te projecteren op de Dom in Utrecht en de Euromast in Rotterdam. Ook de linkse media doen mee. Toen 40 baby’s in Kfar Aza werden vermoord, in brand gestoken en onthoofd schreeuwden deze media het hardst dat nader onderzoek nodig was en dat het uitmaakte of de baby’s waren omgekomen of onthoofd, etc. Toen er een bericht kwam dat Israël een ziekenhuis zou hebben gebombardeerd werd dat overal zonder dezelfde nuancering overgenomen. Tot op dit moment heeft bijvoorbeeld het NRC het bericht hierover niet weggehaald. Ze hebben het alleen van commentaar voorzien. Terwijl ze dat bij andere berichten wel doen.
Ook zijn er ‘Queers For Palestine’ en spreken allerlei LHBTI-organisaties zich voor de zaak uit. Het bizarre hiervan lijken ze niet te zien. Als deze mensen immers ook maar in Gaza een stap buiten de deur zouden zetten, zouden ze hun leven niet veilig zijn. Er is in het hele Midden-Oosten maar een plek veilig voor hen en dat is nota bene Israël! 

Toch is het niet zo gek als het klinkt. De moderne linkse progressieveling staat immers voor vrije seks tot in het extreme (doe wat je lekker vindt en laat je niet tegenhouden), LHBTI in al zijn gedaantes (niets is gek genoeg) en meer ruimte voor abortussen, net als euthanasie. Ook wil men zichzelf verlossen van het klimaatprobleem met een quasi religieus, maar ook hypocriet fanatisme. Het lijkt allemaal heel vooruitstrevend, maar op de keper beschouwd is het antichristelijk en uiteindelijk zelfs demonisch. Dat zal ik uitleggen.
Vrije seks buiten de veiligheid van een monogame relatie in huwelijk en gezin, is niet volgens Gods plan. Genesis 2 zegt al dat het Gods plan is dat de man zijn vader en moeder verlaat en dat deze met een vrouw één vlees wordt. Sinds de jaren ’60 is dat overboord gezet, want de christelijke banden kwelden zo. Nu is seks verworden tot een fysieke daad die genot brengt en verder niets. Mensen gaan eerder met elkaar naar bed, dan dat ze een goed gesprek met elkaar voeren. Porno inclusief de bijbehorende verslaving, is overal en gebroken gezinnen zijn eerder regel dan uitzondering. Dat is het gevolg van het loslaten en omdraaien van Gods ordening.
De LHBTI-beweging en genderwaanzin zijn evenzo omdraaiing van hoe God het bedoeld heeft. Uiteraard zijn er altijd mensen geweest met homoseksuele gevoelens en worstelingen met hun identiteit, maar tegenwoordig zijn we doorgeslagen in extremisme. Dat is verval van de goddeloze mens en maatschappij. Romeinen 1 leert dat al. Het zijn de gevolgen van de zonden en dat zie je in hoe wij daar tegenwoordig mee omgaan en naar kijken.
En de uitbreiding en vrijheid die men wil geven in het euthanasie- en abortusdebat is een devaluatie van de waarde van het leven, dat heilig is en door God gegeven. Het is bizar hoe weinig het ongeboren leven en het leven van de lijdenden waard is vandaag de dag. Alles moet geofferd worden aan de persoonlijke vrijheid en het ongebreideld moeten kunnen leven zoals jij dat wilt. De mens wil enkel zichzelf tot god zijn. 
Het klimaatprobleem tenslotte is reëel, maar jezelf willen verlossen als mensheid is onzinnig en onbijbels. Wij moeten immers verlost worden, wij kunnen dat zelf niet. Als wij op onszelf vertrouwen zullen we altijd bedrogen uitkomen. Alleen wedergeboorte kan een mensenhart echt veranderen. In de progressieve klimaatbeweging wil men zelf god zijn en meent men het zelf te kunnen. God wordt ontkend en de kracht van het evangelie afgeserveerd. 

Dit alles is uiteindelijk een uiting van een demonische en antichristelijke geest. Het zet God aan de kant, het ontkent de kracht van het evangelie, draait de natuurlijke (schepping)orde van de dingen om en wil zelf god zijn. Het laat zich niets gezeggen door geboden en richtlijnen van de Bijbel en ontspoort in losbandigheid en verlaging tot een dierlijker niveau van leven. Precies datgene dat de duivel ook wil en probeert te bewerken in mensen. 
Is het dan gek dat Jodenhaat, een ander element van de demonische wereld, hier ook vrij spel krijgt? Jezus zelf zegt het immers al: zij die in het licht zijn willen meer licht en zullen in het licht komen (Joh. 3), maar de duisternis is besmettelijk (Rom. 1). Het een leidt tot het andere en de mensen in het duister zullen het licht (steeds meer gaan) mijden.

De pro-Palestina moslims
De islam is een verdraaiing van het christendom. De kern van deze verdraaiing is de ontkenning van Jezus' goddelijkheid en daarmee de verlossing en het evangelie als geheel. Jezus was een profeet, maar niet God en Hij is ook niet aan het kruis gestorven. Dit is antichristelijke demonie, leert de Bijbel. Johannes zei het in 1 Johannes 4: ‘Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees is gekomen is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar is de geest van de antichrist…’ Dit is exact wat de islam ontkent: zij ontkent dat Jezus de Christus is, dat Hij zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd en is afgedaald om mens te zijn in het vlees, om voor onze zonden te sterven en ons te verlossen. De islam ontkent zijn opstanding en zijn heerschappij. En dat is dus de antichristelijke geest, waarachter de duivel zelf schuil gaat. Ook hierbij moet het ons daarom niet verbazen dat de Jodenhaat voorkomt, want ook hier komt het ene demonische overeen met de ander. 

Maar zullen sommigen zeggen, deze mensen zijn niet tegen de Joden, maar voor de Palestijnen. Dat is echter totale onzin. Toen bijvoorbeeld Palestijnen in de oorlog in Syrië omkwamen bij de honderden en duizenden, ging niemand de straat op. Toen stonden er geen LHBTI-ers op. Ook niet toen Jordanië en Egypte in de vorige eeuw massaal broedermoord pleegde op de Palestijnen. Maar nu het de Joden zijn, zien we de demonstraties in de straten van Europese hoofdsteden, compleet met vlaggen van Hamas en de Taliban (die niets met het conflict te maken hebben). Dit is geen pro-Palestijnse beweging, maar een anti-Joodse en daarmee het product van het kwaad.

Roelof Ham