Image

Over het occulte trance festival in Be'eri Israël

Opinie
23 oktober 2023

24 oktober - Op 7 oktober viel terreurorganisatie Hamas op een brute, exceptionele wijze het zuiden van Israël binnen. Eén van de plaatsen was de kibboets Be’eri, waar op dat moment (6 en 7 oktober 2023) een internationaal trance muziekfestival gaande was. Het festival vond plaats tussen de viering van het Loofhuttenfeest en Vreugde der Wet. Tijd om ons eens te verdiepen in de achtergrond van dit trance muziekfestival, waar volgens schattingen ruim 3.500 mensen (het merendeel Israëli’s), aanwezig waren.

De naam van het festival was ‘Supernova sukkot (loofhutten) bijeenkomst’ en werd georganiseerd door de ‘stam van Nova’. Het festival was al eerder in Brazilië en is één van de grootste, alternatieve, trance muziekfestivals in Latijns-Amerika. De ‘stam van Nova’ promoot de trancecultuur en wil het ‘kosmische licht van de wilde jungle verspreiden over de wereld’. Andere kenmerken zijn ‘vrije liefde en een vrije geest en dat met oog voor de natuurlijke omgeving’. Een supernova is het verschijnsel waarbij een ster op zeer spectaculaire wijze explodeert. Hierbij komt een enorme hoeveelheid licht vrij in het melkwegstelsel. Supernova’s komen vaak voor. Jaarlijks worden ongeveer 300 nieuwe supernovae ontdekt. In 1572 ontdekte de Deense astronoom Tycho Brahe een nieuwe, heldere ster in het sterrenbeeld Cassiopeia. Het ging om een supernova en is bekend onder de naam supernova SN 1572 of ster van Tycho.

Tegen deze spirituele achtergrond moet dit trance muziekfestival worden gezien. Die achtergrond van deze beweging ligt in de New Age en is ten diepste occult en heeft de oorsprong in Oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme (er was bijvoorbeeld een groot Boeddhabeeld op het festivalterrein aanwezig).
De satan is de leugenaar vanaf het begin, maar ook de grote na-aper van God. Je leest daarover in Gods Woord, we zien het in onze tijd en in de toekomst zullen er nog grotere gruwelijkheden komen. De betekenis van trance is een verschijnsel waarbij iemand een ander bewustzijnsniveau heeft met alle schadelijke gevolgen van dien. Trancemuziek kenmerkt zich door een climax met euforische, orkestrale geluiden dat mensen dus in ‘hogere sferen’ brengt. Vooral jongeren zijn beïnvloedbaar en bezoeken massaal deze festivals. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van het trance muziekfestival in Be’eri Israël lag tussen de 20 en 40 jaar.

Na de zondeval is de mens van God los en zoekt liefde, de zin van het leven, vrede, geluk en licht op allerlei manieren en in allerlei zaken. In Nederland struikel je over de Boeddha-beelden, we worden overspoeld door zen-reclames en andere occulte zaken. De satan misleidt de mens en als je niet de juiste keuzes maakt, verzand je in een nog diepere duisternis. Misschien ben jij, die dit leest op zoek naar echte liefde, ware vrede en naar de zin van je leven? Die vind je in Jezus. Keer je af van elke andere doodlopende weg, een die misschien recht schíjnt, maar waarvan het einde altijd de dood is (Spreuken 14: 12). Zoek de Heer Jezus. Jezus zegt van Zichzelf: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ en op een andere plaats in Gods Woord lees je dat Hij onze vrede ís.

Blijf bidden voor de vrede van Jeruzalem en bid voor de vrijlating van de bezoekers van dit festival, die door Hamas zijn gegijzeld. Er zijn helaas meer dan 260 bezoekers van dit festival omgekomen. Of zij de Heer kenden weten we niet, maar het ligt in de lijn van de verwachting dat de meeste geen gelovigen waren. Hoe verschrikkelijk! Bid daarom voor de jonge mensen in Israël, ook voor jonge Israëli’s, die na hun verplichte dienstplicht waarin ze vaak zeer heftige situaties meemaken, massaal de wereld intrekken. Ze gaan op zoek naar de zin van het leven, naar geluk en vooral naar vrede. Occulte, oosterse religies zoals Hindoeïsme, Taoïsme en Boeddhisme, maar ook New Age spiritualiteit hebben een enorme aantrekkingskracht op hen. Bid dat deze rugzaktoeristen de Messias Jezus mogen leren kennen vanuit Gods Woord, want Hij nodigt iedereen uit: ‘Ik ben het licht van de wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben’ (Johannes 8:12).

Ira Stam