Image

Steeds meer Joden denken over aliyah naar Israël na 7 oktober

Artikel
10 november 2023

De Jerusalem Post maakt melding van een sterk toegenomen interesse voor immigratie naar Israël door vooral westerse Joden. Dit ‘opgaan’ of ‘aliyah’ naar de Joodse staat hangt samen met de groei van antisemitisme in westerse landen. 

In Frankrijk is er bijvoorbeeld 149% meer interesse voor aliyah, in de VS 81% meer. Dit meldt de minister voor aliyah en integratie van Israël, Ofir Sofer. Israël bereidt zich dan ook voor op een toeloop. De minister spreekt over een ‘noodtoestand…’, maar ‘de natie van Israël heet iedereen welkom.’
De cijfers zijn des te opvallender, omdat in de eerste helft van het jaar de aantallen van immigrerende Joden uit het westen van Europa juist nog lager was. Dit had toen waarschijnlijk te maken met de onrustige tijden in Israëls politiek en de interne strijd rondom de rechtelijke macht. Nu is dat dus omgedraaid en daarvan is antisemitisme de oorzaak. 

Bijbels
Het bijzondere is dat de Bijbel al leert dat de Joden thuis zullen komen. Vaak ook door moeite en nood heen. Uit de Oekraïne bijvoorbeeld komen al sinds het begin van de oorlog veel Joden naar Israël. Hierin zien we dat God machtig is en Hij zelfs dit soort moeiten gebruikt in zijn plan.
Want dit moet duidelijk gesteld: de thuiskomst van Joden in hun eigen natie om wat voor reden dan ook, is een teken van de tijd. Jesaja 43: 5 zegt: ‘Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng mijn zonen van ver, en mijn dochters van het einde der aarde.’
God laat zich niet tegenhouden. Laten we daarom hoop houden, ondanks alle ellende om ons heen. God volvoert zijn plannen!