Image

Terreuraanval Hamas gericht op maken zoveel mogelijk slachtoffers

Artikel
16 oktober 2023

16 oktober - The Wallstreet Journal heeft de hand weten te leggen om documenten die aantonen dat Hamas de verschrikkelijke tereurdaden van zaterdag 7 oktober gepland en voorbereid heeft met één doel: zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers maken. Hamas zelf beweerde tot nog toe dat vrouwen en kinderen niet tot doelwit mochten worden gemaakt en dat waar dit wel gebeurde er sprake was van ongelukkige uitwassen. Dit blijkt dus nu, niet geheel onverwacht, een leugen.

Het doden van zoveel mogelijk burgers was van begin af aan het doel van de terroristenbeweging. Dit is gebleken uit documenten gevonden op gedode Hamas-terroristen. Ze hadden orders bij zich waarop expliciet stond vermeld dat ze zoveel mogelijk burgerslachtoffers moesten maken. De bevelen spraken over maximaal verlies aan leven en het gevangennemen van zoveel mogelijk gijzelaars. Maar dat is nog niet alles. Er waren ook orders die specifiek aangaven dat basisscholen en jongerencentra primaire doelen waren. Verder zijn er plannen gevonden met tot in detail uitgewerkte aanvallen op kibboetsim als Kfar Aza, compleet met beschrijvingen van de beste plekken om aan te vallen en waar de scholen en de jongerencentra te vinden waren. 

Opnieuw wordt hierin de huichelachtige leugenachtigheid van Hamas duidelijk. Niet alleen beweren ze dat onschuldige burgers niet tot doelwit mochten worden gemaakt en dat het doden daarvan een ongeluk was, maar in hun beginselverklaring verklaren ze met droge ogen net zo makkelijk dat ze geen haat hebben voor de Joden en hun religie, maar alleen voor de 'kolonialistische zionisten'. Beide blijken niet te kloppen en leugens te zijn. 
Hamas is een terroristische doodscultus die zoveel mogelijk Joden wil doden en daarbij het leven van hun eigen volksgenoten niet schuwt. Het offert de bevolking van Gaza op als menselijk schilden en gebruikt ze als pionnen in hun machtspel en dat al jaren lang.

De vraag dringt zich ondertussen steeds meer op hoe de Israëlische veiligheidsdiensten dit alles gemist kunnen hebben? Daar worden vele verklaringen voor gegeven, maar niemand weet het tot nog toe. Was het een domme fout? Heeft er iemand geblunderd? Was er sprake van focus op de verkeerde dingen? Was het een false flag operatie? Manipulatie van bepaalde geopolitieke krachten? Sabotage van Hamas-infiltranten? We weten het niet. Duidelijk is wel dat Hamas een schandvlek is voor de mensheid. Elke beweging die zoiets plant, traint en dan uitvoert zoals wat we op 7 oktober hebben gezien, heeft geen enkel bestaansrecht.