Image

Ugandese evangelist gedood door moslims

Artikel
18 september 2023

De Ugandese evangelist Phillip Bere is woensdag 6 september vermoord door moslims om zijn werk als evangelist. Hij verkondigde het evangelie onder andere aan aanhangers van de islam, die daardoor tot bekering kwamen en Jezus aannamen. Dit was genoeg reden om te moeten sterven, aldus zijn beulen. Zij wachtten hem op en sloegen hem met een steen dood.

De aanslag op het leven van Bere vond plaats nadat hij terugkwam van een evangelisatiebijeenkomst in het buitengebied waar velen tot geloof kwamen, waaronder ook nu weer moslims. Samen met zijn assistent Mudenya Serasi reden ze op hun fiets naar huis, toen ze werden opgewacht door een groep mannen. Zij rukten Bere van de fiets. Serasi wist in de chaos te ontkomen. Hij verstopte zich in een buis onder de weg, terwijl de mannen de evangelist te lijf gingen.

Serasi hoorde de mannen zeggen dat dit degene was die hun geloofsgenoten had bekeerd en dat hij daarom niet mocht blijven leven.
Toen de aanvallers uiteindelijk weggingen, kroop Serasi uit de buis en zag dat zijn vriend en broeder dood was.

De reden dat wij hier op de site van Het Zoeklicht over schrijven is om te laten zien hoe vervolgingen en verdrukkingen overal in de wereld plaatsvinden. Wij schrijven namelijk ook wel eens artikelen over de mogelijkheid van vervolging en verdrukking in ons eigen land. Dan krijgen we in reactie soms mails waarin broeders en zusters ons vragen of wij echt geloven dat we meer vervolging zullen krijgen, zo kort voor de opname. Zij kunnen zich dat niet voorstellen, want voordat het echt slechter wordt zal de Heer ons toch thuishalen.
En uiteraard is dat een mogelijkheid, maar dat hoeft niet. De 'natuurlijke toestand' van de Gemeente van Jezus is die van een gemarginaliseerde groep in een verdrukte positie. Wij in het westen bekleden in dit opzicht de uitzonderingspositie. Het is echt niet ondenkbeeldig dat ook wij te maken krijgen met verdrukking, discriminatie en achterstelling als gevolg van ons geloof als Bijbelgetrouwe christenen. Dit kan ons treffen, ook nog voordat Jezus ons komt thuishalen. Zeker gezien de tegenwoordige ontwikkelingen in onze eigen maatschappij, moeten we daar geenszins verbaasd over zijn.
En zoals het oude gezegde het al zegt: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Ons voorbereiden op wat kan gaan komen, ons trainen in een sterk geloof en in volharding, kan en zal ons helpen. Dan zijn we klaar zijn om de strijd aan te gaan als het zover is.

We hoeven daarbij niet bang te zijn, maar wel waakzaam. Waakzaam op de tekenen en waakzaam in het dienen, wat de omstandigheden ook zijn.

Bron: Christian Post