Image

Waarom Ayan Hirshi Ali christen werd - wijsheden uit een essay

Artikel
17 november 2023

De bekende ex-politica Ayan Hirshi Ali is christen geworden. In een essay op Unherd legt zij uit hoe ze tot deze keuze is gekomen. Ze beschrijft daarbij een aantal belangwekkende waarheden over onze tijd en werkelijkheid, waar wij als christenen ons voordeel mee kunnen doen. Wat zij doorgemaakt heeft op haar weg naar geloven, is waar velen vandaag de dag doorheen gaan in leegte en wanhoop. In dit artikel geven we een aantal van de meest treffende uitspraken uit dit essay vertaald weer.

‘Een deel van het antwoord is globaal. De westerse beschaving wordt van drie kanten aangevallen. Het zijn drie verschillende, maar toch met elkaar verwikkelde krachten: de heropleving van autocratische machten die gericht zijn op expansie als het Rusland van Poetin en het China van Xi Jin Ping; de wereldwijde opkomst van islamisme, die een grote groep mensen opzet tegen het westen; de ziekelijke verspreiding van het ‘woke’ ideologie, die de morele samenhang van de nieuwe generaties kapot maakt.’
‘We proberen deze bedreigingen met onze moderne gereedschappen, middelen en instrumenten het hoofd te bieden: militair, diplomatiek, economisch en technologisch. Hiermee trachten we te sussen, te verslaan, om te kopen, te overtuigen of in de gaten te houden. Maar met iedere nieuwe ronde in dit conflict verliezen we terrein. Of we hebben niet genoeg geld, met nationale schulden die in de tienduizenden miljarden lopen, of we verliezen technologisch terrein aan landen als China.’

‘We kunnen deze krachten dus ook niet tegenhouden met deze middelen. Niet totdat we ons de vraag stellen: wat is het dat ons bindt? Het antwoord dat zegt ‘God is dood’ lijkt onvoldoende. Ook het surrogaat dat we soulaas zullen vinden in de op regels en het recht gebaseerde liberale wereldorde’. Het enige houdbare en bruikbare antwoord is dat we onze eigen Judeo-christelijke cultuur in ere houden.’
‘Deze cultuur en haar rijke erfenis biedt ons een uitgebreide set van ideeën en instituties die de bescherming van het menselijke leven, vrijheid en de waardigheid daarvan, veilig stellen en bewaken - van staten, van het recht en van wetenschap, gezondheid en onderwijs. Veel van wat we aan seculiere vrijheden hebben is terug te voeren op het christendom.’

‘Maar het zou te kort door de bocht zijn als ik enkel christen was geworden omdat het atheïsme een te zwakke basis is om ons tegen onze vijanden staande te houden.’
‘Ik ben erachter gekomen dat het loslaten van geloof niet leidt tot een utopie van redelijkheid, ratio en intelligent humanisme. Het gat in ons dat alleen God kan vullen, wordt - als wij het geloof en de Kerk loslaten - alleen maar gevuld met mengelmoesje van irrationele, quasi-religieuze en spirituele dogma’s. Het resultaat is een wereld waarin sekte-achtige groepen en bewegingen jagen op de losgeslagen massa’s, terwijl ze hen oppervlakkige en ongefundeerde antwoorden bieden op de grote vragen en wat goed is te doen - vooral in slachtofferschap van beschadigde minderheden, of onze gedoemde planeet. Ik haal de profetische uitspraak van Chesterton aan: ‘Wanneer mensen ervoor kiezen om niet in God te geloven, geloven ze vervolgens niet in helemaal niets, zij zullen dan alles kunnen geloven.’

‘Tenzij we iets betekenisvol op de tafel kunnen leggen, vrees ik dat de uitholling van onze beschaving door zal gaan. Gelukkig hoeven we daarvoor niet te kijken naar een of ander willekeurig samengesteld new-age geloof, naar medicatie, of mindfulness. Het christendom biedt alles wat we nodig hebben.’ 

Zie hier een vlijmscherpe analyse van de tijd waarin wij leven. In hoeverre Ayan Hirshi Ali’s christen zijn reikt, weten we niet. Hoe ze christelijk is geworden, welke kerk ze bezoekt of hoe diep het gaat, deelt ze verder niet. Maar ze geeft wel feilloos een heel aantal belangrijke basiswaarheden over het leven en het westen. Fundamenteel beschrijft ze wat en hoe dingen fout gaan en ze zegt helder en duidelijk: er is een oplossing. Dat zeggen wij met haar mee. Er is een oplossing in bekering, in Jezus, in het kruis van Golgotha en het offer van genade. Dat alleen vervult, dat alleen geeft fundament, dat alleen is de waarheid. Enkel geloof brengt ons thuis bij de Vader, baant de weg en geeft leven.