Image

Welke informatie geloof jij?

Opinie
13 november 2023

Met welk nieuws vul jij je? Wat zijn jouw nieuwsbronnen? Volg je de massa of zoek je zélf naar waarheid?

Elke minuut van de dag worden we overspoeld met informatie en zien we beelden van ellende en rampspoed. De gevolgen van de gebroken wereld waarin we leven. Gruwelijke beelden van vooral de huidige oorlog tussen terreurorganisatie Hamas en Israël. De oorlog in Oekraïne die ruim anderhalf jaar gaande is en de al acht jaar durende, bloedige strijd in Jemen zijn op de achtergrond geraakt. Ook in Soedan woedt sinds april van dit jaar een zware strijd tussen het regeringsleger en een paramilitaire groepering. Geschat wordt dat daar ongeveer 1,1 miljoen mensen de grens zijn overgestoken naar buurlanden. Sinds 7 oktober is Afghanistan getroffen door vier zware aardbevingen, waardoor nog meer mensen dan de 3,2 miljoen die al in eigen land op de vlucht waren, nu op de vlucht zijn. Wereldwijd is een toename te zien van vulkaanuitbarstingen en aardschokken. Op IJsland zijn sinds eind oktober ongeveer 24.000 aardbevingen waargenomen. Op het schiereiland Reykjanes zijn sinds 2021 drie vulkaanuitbarstingen geweest. Autoriteiten zijn bang dat de vulkaan bij de berg Thorbjörn binnenkort uitbarst. Een dorp is ontruimd en de noodtoestand is afgekondigd.

Duizenden wonden
De aarde bloedt uit duizenden wonden als gevolg van de zondeval van de mens. De mens luistert naar de satan, waarover de Bijbel zegt dat hij de mensenmoordenaar vanaf het begin is. Hij staat niet in de waarheid want er is in hem geen waarheid. Mensen worden misleid door de leugen die regeert. De satan spreekt de leugen, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen (lees Johannes 8:44).

Nogmaals de vraag: volg je de massa? Laat je je door de leugenaar beïnvloeden of zoek je zélf wat waarheid is?

In de Bijbel lees je over Gods plan met de wereld, met de volken en met Israël. God heeft een plan, ook voor jouw leven! Wat God zegt is waar, want veel van Zijn plannen zijn inmiddels uitgekomen. De profeet Micha profeteerde ongeveer 700 jaar vòòr de geboorte van Jezus over Zijn geboorte! Je leest in hoofdstuk 5 vers 2 dat de Heer Jezus geboren zou worden in Bethlehem. Waar is Hij is geboren? In Mattheüs 2 vers 1 lees je dat Hij is geboren in Bethlehem. In Jesaja 53 vers 12 lees je dat Jezus zou worden gekruisigd voor de zonden van velen. Dat is gebeurd en daarover lees je o.a. in Mattheüs 27 vers 38. God heeft in Psalm 16 vers 10 gezegd dat Jezus zou opstaan uit de dood. Dat is gebeurd! Honderden jaren na het schrijven van deze Psalm, ís Jezus opgestaan en Hij leeft (lees o.a. Handelingen 2 vers 22 tot 29 en 1 Korintiërs 15). Hij is opgestaan en door honderden getuigen gezien en nog steeds vertellen mensen hoe God hen uit de duisternis heeft gehaald en in Zijn wonderbare licht heeft gebracht!

Jezus heeft betrouwbare informatie
Jezus Christus zegt over Zichzelf: Ik bén dé Weg, dé Waarheid en hét Leven. Bij Hém moet je zijn, niet bij de massa en de onzinnige schreeuwers in de (sociale) media. Hij is betrouwbaar en heeft betrouwbare informatie voor je. Volg je Hem al? Er is haast bij. In je Bijbel lees je ook over de laatste dagen. In de laatste dagen, dat is de tijd waarin we leven, zullen zware tijden komen, zegt God in o.a. 2 Timotheüs 3 vers 1 tot 14.

Waarop moet je letten in deze tijd? De Heer Jezus waarschuwt in Zijn toespraak over de eindtijd allereerst voor misleiding. Je leest dat in Mattheüs 24 vers 4. Laat je niet op het verkeerde been zetten. Leg je (sociale) media, het nieuws op tv of in de (digitale) krant naast je Bijbel. Toets alle informatie die op je afkomt aan Gods Woord, de Bijbel. Plaats de actuele wereldgebeurtenissen in een breder verband. De Bijbel is geen oubollig boek, maar omvat de eeuwen. Tot slot dezelfde vraag: volg je de massa? Voel je je veilig in de massa? De massa loopt op de brede weg, die de schijn heeft goed te zijn. God zegt hierover dat de brede weg en de wijde poort op die weg naar het verderf leidt en dat er velen zijn die daardoor naar binnen gaan. Kies de smalle weg die naar het leven leidt! (Mattheüs 7 vers 13 en 14).

Ira Stam