Deel 1 - Schepping en zondeval

Wat wordt er met de ‘eindtijd’ precies bedoeld?
Vorige keer lazen we dat mensen verschillende ideeën kunnen hebben bij het woord eindtijd. Dit betekent niet het einde van de wereld, maar wat dan wel?In de Bijbel is sprake van verschillende tijdsperiodes. De indeling daarvan kan ons helpen alles met de juiste blik te bekijken.

Dit zijn de drie belangrijkste:
1. De periode vanaf de schepping tot de komst van de Heere Jezus (nr. 1 - 2 in het overzicht hieronder).
Deze periode duurde ongeveer 4000 jaar.
2. De periode vanaf de komst van de Heere Jezus tot en met de tijd waarin wij nu leven
(nr. 2 - 9 in het overzicht hieronder).
Deze periode duurt inmiddels al ruim 2000 jaar.
3. Deze periode gaat over de tijd die nog gaat komen (nr. 9 - 17 in het overzicht hieronder).

Dit is de eeuwigheid.  In deze verdeling is de eindtijd dus al begonnen toen de Heere Jezus als Mens op aarde kwam (nr. 2) (Hebreeën 1:1) en zal duren tot het einde van de Grote Verdrukking (nr. 11). De Grote Verdrukking (de slotfase van de eindtijd) is een verschrikkelijke tijd met allerlei rampen die over de aarde zullen komen. Hierover kun je later meer lezen in een ander deel.

Het is misschien goed om eerst terug te gaan naar het ontstaan van de wereld, want het is moeilijk om de toekomst te begrijpen zonder iets van het begin te weten.

De schepping (symbool wereldbol nr. 1)
De Heere God is eeuwig: Hij is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Hij weet en kan alles en wordt daarom ‘de Almachtige’ genoemd. En God is ook liefde. In Zijn oneindige liefde heeft hij de wereld en de mensen geschapen. In het scheppingsverhaal is beschreven hoe Hij dat heeft gedaan (je kunt het nalezen in Genesis 1 en 2). Adam en Eva waren de eerste mensen en God gaf hen opdracht om voor de aarde te zorgen. Het was Zijn bedoeling om alle mensen voor eeuwig in een goede en liefdevolle relatie met Hem te laten leven.

Zondeval
God heeft Adam en Eva niet geschapen als robots die Hem ‘automatisch’ zouden liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf mensen de vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Aan Adam en Eva werd gezegd dat ze de vruchten van alle bomen in de Hof van Eden (het paradijs) mochten eten, maar níet van de boom van kennis van goed en kwaad. Helaas lieten zij zich verleiden door de duivel (Gods tegenstander) en aten toch van deze boom.Door dit te doen, zondigden ze. Het contact met God werd hierdoor verbroken, want Hij kan geen zonden door de vingers zien. Omdat de eerste mensen hun eigen weg kozen, zijn alle mensen hen daarin gevolgd. Op die manier is het ‘echte’ leven met God verloren gegaan en is er een kloof (afstand) gekomen tussen God en mensen (Romeinen 3:23). Alle eeuwen door hebben mensen op allerlei manieren geprobeerd de kloof te overbruggen. Maar zonder succes!
Om die kloof te overbruggen bestaat er maar één oplossing: Jezus Christus. Hij is de Enige die dit heeft kunnen doen.  

Op welke manier Hij dit gedaan heeft, laat ik in de volgende delen zien.