Deel 3 - de dood en opstanding van Jezus

Jezus op aarde
Nadat de Heere Jezus werd geboren, hebben Jozef en Maria Hem opgevoed in Nazareth. Over deze periode wordt in de Bijbel weinig vermeld. Wel kunnen we in Lukas 2:41-52 lezen dat Jezus toen al veel wist over de dingen van Zijn hemelse Vader. Toen Hij ongeveer 30 jaar oud was, begon Hij Zijn ‘werk’ op aarde. Hij deed veel wonderen en tekenen en genas zieken. Hierin was Hij in alles gehoorzaam aan God, Zijn hemelse Vader. In de eerste vier Bijbelboeken van het Nieuwe Testament kun je hier veel over lezen. We zien daar ook dat Hij twaalf discipelen (leerlingen) uitkoos die met Hem meegingen tijdens Zijn bediening (werk). Het was Zijn verlangen dat de mensen in Israël (de Joden), maar ook de andere volken daarbuiten (de heidenen), in Hem zouden gaan geloven als Zoon van God.

Helaas geloofden niet alle Joden dat Jezus de Zoon van God was. Sommige mensen zagen Hem wel als een bijzonder Persoon, maar velen vonden Hem maar lastig. Zij ergerden zich aan Hem. Hij vertelde dingen die ze liever niet wilden horen en daarom wilden ze Hem het liefst doden. Uiteindelijk is dat ook gebeurd...  Bij nr. 3 op het overzicht zie je een kruis. Dit staat symbool voor de dood van de Heere Jezus aan het kruis. Hij heeft voordat Hij stierf heel veel geleden. Hij werd geslagen, gegeseld en bespot. Uit liefde voor jou en mij onderging Hij dat allemaal. God Zelf zorgde op deze manier voor de ENIGE uitweg om het tussen Hem en de mensen weer goed te maken. Het is best moeilijk om dit te begrijpen, maar uiteindelijk was dít Gods plan om ons te kunnen redden van de dood die wij - vanwege onze zonden - verdienen.

Op het overzicht zie je naast het kruis bij nr. 3 een klein pijltje omhoog. Dit staat symbool voor de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Want Hij is niet in het graf gebleven, maar na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Hij leefde weer omdat God Hem had opgewekt. Nu hoeven wij, als we in Hem geloven, nooit meer bang te zijn voor de dood. De Heere Jezus is sterker dan de dood!  

Wat kies jij?
Alle mensen staan tijdens hun leven voor de keuze of ze dit willen geloven of niet. Geloven betekent dus dat je erop vertrouwt dat het wáár is wat God zegt in de Bijbel. En óók dat je gelooft dat de Heere Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven. Als jij dit gelooft en bij Hem wilt horen (een kind van Hem wilt worden), mag je Hem dat vertellen. Je kunt bidden en zeggen dat je Hem nodig hebt. Je mag Hem bedanken voor wat Hij heeft gedaan voor jou aan het kruis en Hem vragen of Hij je leven wil leiden. Als je het moeilijk vindt om dit zelf te vragen aan de Heere God, kun je iemand anders vragen om met jou te bidden en om het nog verder uit te leggen.  

De volgende keer kun je lezen over de Hemelvaart van de Heere Jezus en wat dat voor ons betekent.  

Wendy Born